Kombinirana nomenklatura

Kombinirana nomenklatura (KN) je osemmestni sistem kodiranja EU, ki vključuje oznake harmoniziranega sistema (HS) z dodatnimi pododdelki EU. Služi skupni carinski tarifi EU in zagotavlja statistične podatke za trgovino znotraj EU ter med EU in preostalim svetom.

Kako načrt deluje?

Vsaka pododdelek nomenklature je znana kot „oznaka KN“. Ima osemmestno šifro, ki ji sledita opis in stopnja dajatve. Odvisno od primera lahko vsebuje dodatno enoto.

Tarifne podštevilke KN, ki so navedene v deklaracijah za uvoz in izvoz, določajo:

  • katera carinska stopnja se uporablja za določeno blago
  • kako se blago obravnava v statističnih podatkih in predpisih

Kaj vsebuje nomenklatura?

  • predhodne določbe (splošna pravila za uvrščanje, pravila v zvezi z dajatvami ali nomenklaturami itd.)
  • opisi blaga
  • dodatne opombe k oddelku/poglavju in opombe v zvezi s pododdelki KN
  • konvencionalne stopnje dajatev – tarifne zaveze EU v STO in nekatere avtonomne dajatve EU
  • posebna merska enota
  • sklop tarifnih prilog (kmetijstvo, kemija itd.) in poseben sistem kodiranja (poglavji 98 in 99)

Seznam je v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87. Nomenklatura se posodablja vsako leto in objavi v Uradnem listu EU.

Za pomoč uporabite pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature, ki vsebujejo podrobna pojasnila za vsako kategorijo proizvodov. Upoštevajte, da pojasnjevalne opombe niso pravno zavezujoče.

Primer razvrstitve izdelkov

Poglavje HS

2 števki

18 Preparati iz kakava in kakava

Tarifna številka HS

4 števke

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

Tarifna podštevilka HS

6 števk

1806 10 kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali sladila

Tarifna podštevilka KN

8 števk

1806 10 15 Ne vsebujejo saharoze ali ki vsebujejo manj kot 5 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

Deli to stran:

Hitre povezave