Kombinirana nomenklatura

Kombinirana nomenklatura je osemmestna kodirana oznaka EU, ki vključuje oznake harmoniziranega sistema (HS) z nadaljnjimi pododdelki EU. Prispeva k skupni carinski tarifi EU in zagotavlja statistične podatke za trgovino znotraj EU ter med EU in preostalim svetom.

Kako deluje?

Vsaka podrazdelitev nomenklature je znana kot „oznaka KN“. Ima 8-mestno številčno oznako, ki ji sledi opis in stopnja dajatve. Odvisno od primera lahko vsebuje dodatno enoto.

Tarifne podštevilke KN, ki so navedene v deklaracijah za uvoz in izvoz, določajo:

  • katere carinske stopnje se uporabljajo za določeno blago
  • obravnava statističnih podatkov in predpisov

Kaj je v nomenklaturi?

  • predhodne določbe (splošna pravila za razvrščanje, pravila v zvezi z dajatvami ali nomenklaturami itd.)
  • opis blaga
  • dodatne opombe k oddelkom/poglavjem in opombe, ki se nanašajo na pododdelke KN
  • konvencionalne stopnje dajatve – Tarifne obveznosti EU v STO in nekatere avtonomne dajatve EU
  • dodatne enote
  • sklop carinskih prilog (kmetijstvo, kemija itd.) in poseben sistem označevanja (poglavji 98 in 99);

Seznam najdete v Prilogi I kUredbi Sveta (EGS) št. 2658/87. Nomenklatura se posodablja vsako leto in objavi v Uradnem listu EU.

V pomoč pri uporabi pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature, ki ponujajo podrobna pojasnila za vsako kategorijo izdelkov. Upoštevajte, da pojasnjevalne opombe niso pravno zavezujoče.

Primer razvrstitve izdelkov

Poglavje HS

2 števk

18 Kakav in pripravki iz kakava

Tarifna številka HS

4 števk

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

Tarifna podštevilka HS

6 števk

1806 10 Kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali sladila

Tarifna podštevilka KN

8 števk

1806 10 15 ki ne vsebuje saharoze ali manj kot 5 % mas.% saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

Deli to stran:

Hitre povezave