Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom

EU in Združeno kraljestvo sta dosegla načelni dogovor o sporazumu o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki se začasno uporablja od1. januarja 2021. Sporazum vzpostavlja ambiciozno območje proste trgovine z:

  • brez tarif ali kvot za blago, s katerim se trguje, če se predloži ustrezno dokazilo o preferencialnem poreklu
  • popoln dostop do trga za storitve in javna naročila
  • trdne določbe o enakih konkurenčnih pogojih

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente. Na voljo so tudi podrobne informacije o tarifah, carinskih postopkih in zahtevah za izdelke, ki veljajo za vaše izdelke na trgu Združenega kraljestva in EU.

 

Za blagovno menjavo med EU in Severno Irsko se uporablja Protokol o Irski in Severni Irski, vključen v sporazum o izstopu.

Deli to stran:

Hitre povezave