Enotni trg EU

Na enotnem trgu EU, ki se včasih imenuje notranji trg, se lahko ljudje, blago, storitve in denar prosto gibljejo.Vzajemno priznavanje zagotavlja, da se lahko vsak izdelek, ki se zakonito prodaja v eni državi EU, prodaja v vseh drugih državah EU. Državljani EU lahko zdaj študirajo, živijo, nakupujejo, delajo in se upokojijo v katerikoli državi EU ter uživajo v pestri ponudbi izdelkov iz vse Evrope.

Koristi

Podjetja EU imajo koristi od

 • „domači trg“ z več kot 450 milijoni potrošnikov za njihove proizvode
 • lažji dostop do široke palete dobaviteljev
 • nižji stroški na enoto
 • večje poslovne priložnosti

Državljani EU imajo koristi od

 • nižje cene
 • več inovacij in hitrejši tehnološki razvoj
 • višji standardi varnosti in varstva okolja

Zakonodaja

Cilj zakonodaje o enotnem trgu blaga je zagotoviti, da proizvodi, dani na trg EU, izpolnjujejo visoke zdravstvene, varnostne in okoljske zahteve ter da lahko proizvodi, ki se lahko prodajajo v EU, krožijo brez ovir za trgovino, pri čemer je upravno breme čim manjše.

Ključni elementi

Notranji trg blaga ima naslednje ključne elemente:

 • Varnost — proizvodi, ki se tržijo v EU, morajo izpolnjevati visoke varnostne in okoljske zahteve
 • Standardi — standardi določajo tehnične zahteve ali zahteve glede kakovosti za proizvode, proizvodne procese, storitve ali preskusne metode. Standardizacija je orodje, s katerim industrija zagotavlja učinkovitost, varnost in interoperabilnost proizvodov. Več o evropski standardizaciji
 • Ugotavljanje skladnosti — pred dajanjem proizvoda na trg EU je treba izvesti postopek ugotavljanja skladnosti. Proizvajalec lahko izdelek da na trg EU le, če izpolnjuje vse veljavne zahteve. Več o postopku ugotavljanja skladnosti
 • Akreditacija — akreditacija je zadnja stopnja javnega nadzora v evropskem sistemu za ugotavljanje skladnosti. Njegov namen je zagotoviti, da imajo organi za ugotavljanje skladnosti tehnično zmogljivost za opravljanje svojih nalog. Več o akreditaciji.
 • Priglašeni organi — priglašeni organ je organizacija, ki jo država EU imenuje za ugotavljanje skladnosti nekaterih proizvodov, preden se dajo na trg. Več o priglašenih organih
 • Nadzor trga - nadzor trga zagotavlja, da neživilski proizvodi na trgu EU ne ogrožajo evropskih potrošnikov in delovne sile ter da so zaščiteni drugi javni interesi, kot so varstvo okolja, varnost in pravičnost v trgovini. Več o nadzoru trga
 • ICSMS — informacijski in komunikacijski sistem za nadzor trga (ICSMS) je informacijska platforma za lažjo komunikacijo med organi za nadzor trga v EU in državah Efte. Več o sistemu ICSMS.
 • Oznaka CE - oznaka CE pomeni, da izdelek, ki se prodaja v EU, izpolnjuje vse veljavne zahteve glede varnosti, zdravja in varstva okolja. Več o oznaki CE
 • Zakonsko meroslovje — uporaba pravnih zahtev za meritve in merilne instrumente. Zakonodaja EU o zakonsko meroslovju je eden od stebrov enotnega trga za proizvode. Cilj zahtev EU je spodbujanje tehnoloških inovacij, varovanje zdravja in okolja, zagotavljanje javne varnosti in spodbujanje pravične trgovine. Več o pravni meroslovju
 • Zunanje meje — države EU preverjajo izdelke, ki prihajajo zunaj ozemlja EU.
 • Nov zakonodajni okvir — za izboljšanje notranjega trga blaga in okrepitev pogojev za dajanje široke palete proizvodov na trg EU je bil leta 2008 sprejet nov zakonodajni okvir. Več o novem zakonodajnem okviru.

Prosto gibanje

Za številne proizvode na trgu EU veljajo usklajena pravila, ki varujejo potrošnike, javno zdravje in okolje. Usklajena pravila preprečujejo sprejetje morebitnih različnih nacionalnih pravil in zagotavljajo prost pretok izdelkov v EU. Vendar nekatere sektorje še vedno urejajo nacionalne določbe. Načelo prostega pretoka blaga zagotavlja, da te določbe ne ustvarjajo neupravičenih ovir za trgovino.

Usklajeni sektorji

Za usklajene sektorje po vsej EU veljajo skupna pravila. Zagotavljajo jasen in predvidljiv pravni okvir za podjetja. Če proizvajalci upoštevajo ta pravila, se lahko njihovi izdelki prosto prodajajo na trgu.

 • V večini sektorjev (npr. elektronska in električna oprema, stroji, dvigala in medicinski pripomočki) je zakonodaja EU omejena na bistvene zdravstvene, varnostne in okoljevarstvene zahteve - za dokazovanje skladnosti s temi zahtevami lahko proizvajalci prostovoljno uporabljajo standarde ali druge tehnične specifikacije.
 • V drugih sektorjih (npr. v avtomobilskem sektorju in sektorju kemikalij) zakonodaja določa podrobne zahteve, ki za nekatere vrste proizvodov zahtevajo enake tehnične specifikacije.
 • Usklajevalno zakonodajo EU, ki zagotavlja prost pretok nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, upravlja Generalni direktorat za okolje.

Neusklajena področja

Za neusklajene sektorje ne veljajo skupna pravila EU in so lahko zajeti v nacionalnih predpisih. Za te sektorje bi morale še naprej veljati določbe Pogodbe, ki urejajo prosti pretok blaga v skladu s členi. 34-36 PDEU. Za nacionalna pravila o teh izdelkih velja postopek priglasitve, ki zagotavlja, da ne ustvarjajo neupravičenih ovir za trgovino.

Zagotoviti prosti pretok blaga v neusklajenih sektorjih, načelo vzajemnega priznavanja, postopek uradnega obveščanja 2015/1535 in uporabo členov. Členi 34-36 PDEU so bistvenega pomena.

Deli to stran:

Hitre povezave