Pooblaščeni gospodarski subjekt

Gospodarski subjekti s sedežem na carinskem območju Unije, ki so del mednarodne dobavne verige in sodelujejo v carinskih operacijah, lahko zaprosijo za status pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Kdo lahko postane pooblaščeni gospodarski subjekt?

Gospodarski subjekti s sedežem na carinskem območju Unije, ki so del mednarodne dobavne verige in sodelujejo v carinskih operacijah, lahko zaprosijo za status pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Kaj je vodnik?

 • Gre za partnerski program EU med carinskim organom in gospodarskim subjektom, katerega cilj je okrepiti varnost mednarodne dobavne verige in olajšati zakonito trgovino.
 • Temelji na partnerstvu med carino in podjetji, ki ga je uvedla Svetovna carinska organizacija (WCO).
 • Status pooblaščenega gospodarskega subjekta (dovoljenje) podeli pristojni carinski organ, priznajo pa ga carinski organi v vseh državah članicah. Dovoljenje AEO je zato dovoljenje EU.

Zakaj se registrirate?

Koristi vključujejo:

 • lažji dostop do carinskih poenostavitev
 • redkejši fizični pregledi in pregledi dokumentov
 • predhodno obvestilo v primeru izbire za carinsko kontrolo
 • prednostna obravnava v primeru izbire za kontrolo
 • možnost, da se za carinsko kontrolo zahteva poseben kraj
 • posredne koristi, kot so:
  • priznavanje varnega in zanesljivega poslovnega partnerja
  • izboljšani odnosi s carinskimi organi in drugimi vladnimi organi
  • zmanjšanje kraje in izgube
  • manj zapoznelih pošiljk
  • boljše načrtovanje
  • boljše storitve za stranke
  • večja zvestoba strank
  • nižji stroški inšpekcijskih pregledov dobaviteljev in okrepljeno sodelovanje

Kako se registrirati?

Za registracijo kot pooblaščeni gospodarski subjekt boste morali:

Več informacij o pooblaščenih gospodarskih subjektih in portalu EU za gospodarske subjekte je na voljo na Generalnem direktoratu za obdavčenje in carinsko unijo.

Za preverjanje carinskih postopkov, ki se uporabljajo za določen izdelek ali partnersko državo, uporabite Moj trgovinski pomočnik.

Osnovni opis uvoznega in izvoznega postopka ter splošnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, je na voljo v naših vodnikih po korakih.

Deli to stran:

Hitre povezave