Carinska unija EU-San Marino

Ali vas zanima uvoz izdelkov iz San Marina? Ta oddelek vam pomaga razumeti carinsko unijo EU s San Marinom.

Na kratko

Sporazum o sodelovanju in carinski uniji med EU in San Marinom (2002) velja od leta 1991.

 • odpravlja vse tarife in netarifne ukrepe za skoraj vse blago.
 • določa prosti promet za vse blago, proizvedeno v EU ali San Marinu, pa tudi za blago, ki prihaja iz tretjih držav, če so bile opravljene uvozne formalnosti in so bile obračunane vse plačljive carine ali dajatve z enakim učinkom ter niso bile v celoti ali delno povrnjene take carine ali dajatve za navedene izdelke.

Blagovna menjava zajema vse kategorije blaga, razen izdelkov, ki spadajo na področje uporabe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.

Tarife

 • predvideva ničelne tarife in kvote za zajeto blago.

Pravila o poreklu

 • San Marino enako kot Skupnost uporablja določbe Skupnosti o pravilih o poreklu v trgovini z državami, ki uživajo tarifne preferenciale.

 

Preverite pravila o poreklu, ki veljajo za vaš določen izdelek v mojem trgovinskem pomočniku.

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo
 • poiščite posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla v Moji trgovinski pomočnik. Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve SEP

 • seznanite se z zdravstvenimi, varnostnimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo.
 • poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna pravila, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla v Moji trgovinski pomočnik. Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Dokumenti in postopki za carinjenje

 • več informacij o dokumentih za carinjenje in postopkih, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo

Intelektualna lastnina in geografske označbe

 • več informacij o zakonodaji o intelektualni lastnini in geografskih označbah v EU ter politiki EU na področju pravic intelektualne lastnine v trgovini

Trgovina s storitvami

 • več informacij o pravilih, predpisih in olajšavah za trgovino s storitvami

Javno naročanje

 • splošne informacije o zakonodaji o javnih naročilih, pravilih in dostopu na različnih trgih
 • posebne informacije o trgu javnih naročil EU

Naložbe

 • splošne informacije, ki vam omogočajo naložbe v tujini
 • posebne informacije o vlaganju v EU iz tujine

Povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave