Pozitivna in negativna uvrstitev na seznam

V trgovinskih sporazumih lahko pogodbene stranke v svoje sezname vključijo svoje zaveze in izjeme v skladu z dvema različnima tehnikama, in sicer s pozitivnim seznamom ali negativnim seznamom.

Izbira tehnike pa ni odločilna za vrsto zavez, sprejetih v okviru trgovinskega sporazuma.

Enako stopnjo odprtosti ali zaščite je mogoče doseči s pozitivnim seznamom kot pri negativnem seznamu.

Pozitivni seznami

Pri uporabi pozitivnega seznama mora trgovinski partner izrecno („pozitivno“) navesti tiste sektorje in podsektorje, v katerih sprejema zaveze glede dostopa do trga in nacionalne obravnave.

Kot drugi korak trgovinski partner navede vse izjeme ali pogoje teh zavez, pri čemer navede omejitve dostopa na trg in/ali omejitve nacionalne obravnave, ki jih želi uporabiti.   

Negativni seznami

Če trgovinski partnerji uporabljajo negativni seznam, morajo iti le skozi drugi korak.

Ni jim treba navesti sektorjev, za katere prevzemajo obveznosti. Vsi sektorji ali podsektorji, ki niso navedeni, so samodejno odprti za tuje ponudnike storitev pod enakimi pogoji kot domači ponudniki storitev.

Stranke navajajo samo tiste sektorje ali podsektorje, ki jih omejujejo ali izključujejo.

Kje najti sezname v sporazumu?

Trgovinski partnerji običajno uporabljajo dve različni prilogi za vpis svojih pridržkov na negativni seznam.

  • VPrilogi I je izrecno navedena vsa obstoječa nacionalna zakonodaja, ki odstopa od dostopa do trga in/ali nacionalne obravnave.
  • Priloga II navaja sektorje in podsektorje, za katere se ohrani pravica do odstopanja od dostopa do trga in/ali nacionalne obravnave v prihodnosti, vključno s primeri, v katerih trenutno ni ukrepov.

EU je uporabila tako negativne sezname (na primer v sporazumih s Kanado in Japonsko) kot pozitivne sezname (v sporazumih s Korejo, Singapurjem in Vietnamom).  

EU je sprejela tudi uporabo t. i. „hibridnega pristopa“ v sporazumu TISA. Več

Druge klavzule

Trgovinski partnerji lahko pri pogajanjih o trgovinskem sporazumu uvedejo tudi tako imenovane klavzule „standstill“ in/ali „zaskočne klavzule“.

Takšne klavzule določajo možnosti za uvedbo omejitev dostopa na trg ali diskriminatornih ukrepov v prihodnosti.

Tudi če pogodbenice trgovinskega sporazuma odprejo sektor na pozitivnem ali negativnem seznamu (in s mirovanjem ali zaskokom ali brez njega), lahko še vedno ohranijo ali uvedejo nediskriminatorno zakonodajo, kot je na primer:

  • standardi zdravljenja bolnikov
  • kapitalske zahteve za banke
  • zahteve glede kvalifikacij za nekatere poklice
  • obveznosti univerzalne storitve (npr. za poštni sektor)
Deli to stran:

Hitre povezave