Pozitivna in negativna uvrstitev na seznam

V trgovinskih sporazumih lahko pogodbenice svoje zaveze in izjeme vpišejo na svoje liste v skladu z dvema različnima tehnikama – s pozitivnim ali negativnim seznamom.

Izbira tehnike pa ni odločilna za vrsto zavez, sprejetih v trgovinskem sporazumu.

S pozitivnim seznamom se lahko doseže enaka stopnja odprtosti ali zaščite kot pri negativnem seznamu.

Pozitivni seznami

Pri uporabi pozitivnega seznama mora trgovinski partner izrecno („pozitivno“) navesti tiste sektorje in podsektorje, v katerih sprejema obveznosti glede dostopa do trga in nacionalne obravnave. 

V drugem koraku trgovinski partner navede vse izjeme ali pogoje za te zaveze, pri čemer navede omejitve dostopa na trg in/ali nacionalne obravnave, ki jih želi uporabljati.   

Negativni seznami

Pri uporabi negativnega seznama morajo trgovinski partnerji opraviti le drugi korak. 

Ni jim treba navajati sektorjev, za katere prevzemajo obveznosti. Vsi sektorji ali podsektorji, ki niso navedeni, so privzeto odprti za tuje ponudnike storitev pod enakimi pogoji kot za domače ponudnike storitev. 

Stranke navajajo samo tiste sektorje ali podsektorje, ki jih omejujejo ali izključujejo.

Kje najti sezname v sporazumu?

Trgovinski partnerji za vpis svojih pridržkov na negativni seznam običajno uporabljajo dve različni prilogi.

  • VPrilogi I so izrecno navedene vse obstoječe nacionalne zakonodaje, ki odstopajo od dostopa do trga in/ali nacionalne obravnave.
  • VPrilogi II so navedeni sektorji in deli sektorjev, za katere se v prihodnosti ohrani pravica do odstopanja od dostopa do trga in/ali nacionalne obravnave, tudi v primerih, ko trenutno ni ukrepov.

EU je uporabila tako negativne sezname (na primer v sporazumih s Kanado in Japonsko) kot pozitivne sezname (v sporazumih s Korejo, Singapurjem in Vietnamom).  

EU je sprejela tudi uporabo tako imenovanega „hibridnega pristopa“ v TISA. Več

Druge klavzule

Trgovinski partnerji lahko pri pogajanjih o trgovinskem sporazumu uvedejo tudi tako imenovane klavzule o mirovanju in/ali zapore. 

Take klavzule določajo možnosti za uvedbo omejitev dostopa na trg ali diskriminatornih ukrepov v prihodnosti.

Tudi če pogodbenice trgovinskega sporazuma odprejo sektor prek pozitivnega ali negativnega seznama (in z mirovanjem ali brez njega), lahko še vedno ohranijo ali uvedejo nediskriminatorno zakonodajo, kot je na primer:

  • standardi zdravljenja pacientov
  • kapitalske zahteve za banke
  • zahteve glede kvalifikacij za nekatere poklice
  • obveznosti zagotavljanja univerzalnih storitev (npr. za poštni sektor)
Deli to stran:

Hitre povezave