Druga potrdila

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve po vsej EU. Glede na namembno državo EU se lahko uporabljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti se obrnite na „Moje trgovino“.

Na tej strani se splošni opis vsake postavke zagotavlja v vseh jezikih EU. Podatki pa so na voljo samo v angleškem jeziku.

Uvozne omejitve za surove diamante (sistem Kimberley)

Namen sistema potrjevanja procesa Kimberley je preprečiti trgovino z diamanti zaradi financiranja oboroženih spopadov, dejavnosti uporniških gibanj in nedovoljenega prometa z orožjem. Za uvoz surovih diamantov se uporablja sistem certificiranja in nadzora.

 

Prepoved uvoza krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno

Prepoved dajanja v promet in uvoza v EU ali izvoza iz EU krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno

 
Deli to stran:

Hitre povezave