Andra certifieringar

Den här sidan fungerar som referensdokument endast för EU-täckande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på vilket EU-land som är bestämmelseland. Läs mer i Min handelsassistent.

På denna sida finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Importrestriktioner för rådiamanter (Kimberley-systemet)

Kimberleyprocessens certifieringssystem är avsett att förhindra att handeln med diamanter finansierar väpnade konflikter, rebellrörelser och olaglig vapenhandel. Import av rådiamanter omfattas av ett system för certifiering och kontroll.

 

Förbud mot import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls

Utsläppande på marknaden samt import till eller export från EU av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls är förbjuden.

 
Dela sidan:

Genvägar