Klassificering av växtbaserade läkemedel

Denna vägledning hjälper dig att förstå klassificeringen av växtbaserade läkemedel för att fastställa de tulltaxor och icke-tariffära åtgärder som gäller för dina produkter.

Denna vägledning omfattar ett antal produkter som kan kallas

 • örtmediciner eller läkemedel
 • homeopatiska och andra metoder
 • kosttillskott, livsmedel och kosten
 • fotonik

Växtbaserade läkemedel klassificeras enligt

 • deras syfte – vare sig det rör sig om läkemedel eller allmän hälsa och välbefinnande
 • innehåll och tillsatser
 • hur de består – till exempel för försäljning i detaljhandeln eller i avdelade doser för en viss användning

Dessa produkter omfattas i allmänhet av något av följande kapitel i tulltaxan

 • Kapitel 21 – för livsmedelsberedningar som örtteer och kosttillskott
 • Kapitel 22 – för drycker med tillsats av ingredienser såsom vitaminer, till exempel vin som tillsatts alkohol
 • Kapitel 29 – för vitaminer och liknande organiska föreningar som definieras separat
 • Kapitel 30 – örtmediciner för både människor och djur
 • Kapitel 23 – för foder

Vissa produkter kan emellertid klassificeras på annat håll, t.ex. i kapitel 7, kapitel 8, kapitel 9, kapitel 12, kapitel 13 eller kapitel 19.

Definition av växtbaserade läkemedel, kosttillskott och tonikum

När du klassificerar läkemedel enligt tulltaxan, särskilt kapitel 30, kan du stöta på vissa termer och förkortningar. Nedan följer några exempel.

Uttryck som används vid hänvisning till medikamenter

 • Verksamt ämne — ett kemiskt definierat ämne, en kemiskt definierad grupp av ämnen, såsom alkaloider, polyfenoler eller antocyaner eller ett växtextrakt, som alla ska ha medicinska egenskaper för att förebygga eller behandla specifika sjukdomar och åkommor, eller symtom på dem.
 • Hjälpämne — ett icke-näringsämne (som magnesiumstearat) som tillsatts vid framställningen av tabletter
 • Örtmediciner — dessa är beredningar baserade på ett eller flera verksamma ämnen (se ovan) och som erhållits från en växt eller delar av en växt, genom torkning, krossning, extraktion eller rening.
 • Homeopatiska läkemedel är framställda av produkter, ämnen eller sammansättningar som kallas ”homeopatiska stamberedningar” eller ”modertinkturer”, vilka späds ut, t.ex. i fråga om alkohol eller vatten, och där utspädningsgraden ska anges (t.ex. D6).
 • Provitamin — en vitaminprekursor som omvandlas av kroppen till aktiv form som en vitamin
 • Vitaminer och mineralämnen – beredningar baserade på vitaminer som omfattas av KN-nr 2936 eller på basis av mineraler, inklusive spårelement och mineralblandningar. De används för att behandla eller förebygga specifika sjukdomar eller åkommor – eller symtom på dem. Denna typ av beredning innehåller en mycket större mängd vitaminer eller mineraler, som i allmänhet är minst tre gånger högre än det rekommenderade dagliga intaget (se ovan).
 • Det rekommenderade dagliga intaget av en vitamin eller ett mineralämne som kroppen behöver för att förbli friska

I följande tabell från bilagan till rådets direktiv 90/496/EEG (ändrat genom direktiv 2008/100/EG) – om näringsvärdesdeklaration för livsmedel anges det rekommenderade dagliga intaget för en rad vitaminer och mineralämnen.

Vitaminer

RDI

Mineraler

RDI

Vitamin A

800 mikrogram

Kalium

2 gram

Vitamin D

5 mikrogram

Klorid

800 mg

Vitamin E

12 mg

Kalcium

800 mg

Vitamin K

75 mikrogram

Fosforföreningar

700 mg

Vitamin C

80 mg

Magnesium

375 mg

Tiamin

1,1 mg

Järn

14 mg

Riboflavin

1,4 mg

Zink

10 mg

Niacin

16 mg

Koppar

1 mg

Vitamin B6

1,4 mg

Mangan

2 mg

Folsyra

200 mikrogram

Fluorid

3,5 mg

Vitamin B12

2.5 mikrogram

Selen

55 mikrogram

Biotin

50 mikrogram

Krom

40 mikrogram

Pantotensyra

6 mg

Molybden

50 mikrogram

Jod

150 mikrogram

 

 

Diverse livsmedelsberedningar

Produkter som inte behandlar, botar eller förebygger sjukdomar eller andra sjukdomar klassificeras vanligtvis enligt HS-nummer 2106 som livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Mycket många artiklar klassificeras under denna rubrik, inklusive

 • blandningar av växter eller växtdelar, med andra ingredienser, såsom växtextrakt. Dessa blandningar konsumeras inte i denna form utan används för att göra örtteer och örtteer. De kan ha ett särskilt syfte, t.ex. för att användas som laxerande, purgonda eller diuretikum eller för att lindra flatulens funktion. Andra ansöker om att få hjälp med att lösa en sjukdom eller att främja allmän hälsa eller välbefinnande.
 • blandningar av ginseng av ginseng, för framställning av ginseng te eller dryck
 • livsmedel eller kosttillskott som är baserade på ämnen som växtextrakt, fruktkoncentrat, honung eller fruktos och som innehåller tillsatser av vitaminer anger ofta att de är gynnsamma för människors hälsa och välbefinnande.

Många produkter som vitaminer klassificeras vanligtvis under denna rubrik, men det är viktigt att ta hänsyn till detta.

 • produktens faktiska innehåll
 • hur produkten är konfektionerad, presenteras eller märks

Detta kan innebära att en produkt klassificeras under en annan rubrik. Vitaminer som blandats med vatten och andra ingredienser och som är färdiga för omedelbar förtäring som drycker eller fotonik omfattas inte av KN-nr 2106. I stället omfattas de av kapitel 22.

Kosttillskott för iska och flytande ämnen

Kapitel 22 omfattar fotoniska och flytande kosttillskott som är avsedda för omedelbar konsumtion. Dessa preparat innehåller tillsats av vitaminer eller järnföreningar och är avsedda att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande. Denna typ av produkt omfattas i allmänhet av någon av följande koder:

 • HS-nummer 2202 – alkoholfria drycker
 • HS-nummer 2205 – aromatiserade viner
 • HS-nummer 2206 – blandningar av jästa drycker, blandningar av jästa drycker med alkoholfria drycker och andra jästa drycker
 • HS-nummer 2208 – Spritdrycker som innehåller liknande produkter som kritonvin som berikats med växtextrakt och/eller vitaminer samt flytande växtbaserade läkemedel på basis av destillerad alkohol – dessa ingår under denna rubrik även om de är avsedda att intas i mycket små mängder.

Provitaminer och vitaminer

Organiska föreningar, såsom vitaminer, definieras separat i kapitel 29. För att omfattas av detta kapitel måste de uppfylla stränga villkor som anger vilka tillsatser som är tillåtna. Dessa föreningar kan upplösas i vatten eller i någon annan vätska, men lösningen får endast användas därför att den krävs av säkerhetsskäl eller för transportändamål. Stabiliseringsmedel, t.ex. klumpförebyggande medel, kan också tillsättas, men endast för att bevara föreningen eller för transportändamål.

Om exempelvis ett väsentligt spårelement som krompikolinat bereds som ett kosttillskott i form av tabletter eller kapslar skulle det inte omfattas av detta kapitel. Detta beror på att de tillsatta ingredienserna, som pärmaler, kapsel och hjälpämnen, inte har lagts till bara för konservering eller transport. Denna typ av produkt omfattas av kapitel 21 under rubrik 2106.

Rubrik 2936 omfattar särskilt

 • provitaminer
 • vitaminer
 • derivat som främst används som vitaminer
 • blandningar av provitaminer, vitaminer och vitaminderivat

Vissa särskilda tillsatser, t.ex. antioxidanter, är tillåtna under förutsättning att det tillsatta beloppet bara är tillräckligt för att de vitaminer som ska bevaras eller transporteras ska kunna bevaras eller transporteras.

Av klassificeringsskäl är det mycket viktigt att allt som läggs till en förening inte gör den resulterande produkten särskilt lämplig för en viss användning än för allmänt bruk. Till exempel om vitaminer bereds som kosttillskott i form av tabletter, kapslar eller kapsletter får de inte klassificeras enligt HS-nummer 2936. På grund av hur de presenteras, med en avsedd daglig dos, anses de vara lämpliga för en specifik användning. De är också undantagna från denna kod eftersom syftet med tillsatserna är mer än bara att bevara eller transportera vitaminerna. Tillsatserna är avsedda att ge produkten en praktisk och lättanvänd form.

Växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel omfattas av kapitel 30 under KN-nummer 3003 och 3004. Det rör sig bland annat om beredningar som används (vare sig internt eller externt) för att behandla eller förebygga sjukdomar eller åkommor hos människor eller djur. Produkter som har allmän hälsa och välbefinnande omfattas uttryckligen inte av detta kapitel.

Om en medicinsk beredning består av avdelade doser, som amples, sprutor eller kapslar, ska dessa klassificeras enligt HS-nummer 3004.

Denna rubrik omfattar även detaljförsäljning av

 • växtbaserade läkemedel och homeopatika
 • vissa beredningar innehållande vitaminer, mineraler, essentiella aminosyror eller fettsyror

Dessa produkter måste innehålla viss information till konsumenterna om deras etiketter eller förpackningar, eller på medföljande användare. Denna information ska visa

 • specifika sjukdomar, åkommor eller brister (eller deras symtom) för vilka produkten ska användas
 • koncentrationen av de verksamma ämnen som produkten baseras på
 • dosering
 • användningssätt

Halterna av vitaminer och mineraler i dessa ämnen måste vara mycket högre än det rekommenderade dagliga intaget (RDA) av dessa ämnen för att bara upprätthålla den allmänna hälsan eller välbefinnandet.

Dela sidan:

Genvägar