Handelshinder

Handelshinder kan ta sig många former. De kan avse

Sök i vår databas över registrerade handelshinder

Varför rapportera ett handelshinder?

EU-kommissionen kan hjälpa dig om du stöter på handelshinder. Informera oss och vi kommer att undersöka möjligheterna att lösa problemet så att din export till länder utanför EU kan växa. Denna hjälp ges till alla företag, både små och stora, i Europa i alla exportled.

Hur man anmäler handelshinder

Berätta för oss om ditt företag:

  • Inom vilken sektor arbetar du?
  • Hur kan vi nå dig?

Berätta för oss om ditt problem:

  • I vilket land stöter du på hindret?
  • Vilket problem står du inför?

Kontakta oss

Du kan också anmäla ditt hinder till din medlemsstat och/eller din branschorganisation.

Hur svarar vi?

När du har anmält ett handelshinder

  • Analysera det rapporterade hindret

Så snart ett hinder anmäls till oss kontrollerar vi om detta hinder redan finns i vår databas. Om så inte är fallet analyserar de relevanta geografiska och sektoriella kollegerna samt EU-delegationen hindret. Detta inbegriper till exempel den rättsliga situationen, de ekonomiska konsekvenserna och den geografiska räckvidden.

  • Klassificera den

Hindret klassificeras inte bara efter HS-nummer utan även efter sektor (t.ex. luftfartyg) och per åtgärd (t.ex. märkning).

  • Ta itu med hindret

EU har tre huvudsakliga instrument för att ta itu med handelshinder

  • diplomatiska åtgärder
  • tvistlösning
  • EU:s frihandelsavtal

För att avgöra vilken som är rätt väg framåt samarbetar EU med medlemsstaterna och branschorganisationerna i Bryssel samt i tredjeländer runt om i världen i en struktur som vi kallar partnerskapet för marknadstillträde.

Vill du veta mer om detta partnerskap för marknadstillträde? Läs mer.

Sök handelshinder

Dela sidan:

Genvägar