Handelshinder

Handelshinder kan ta sig många uttryck. De kan avse

Har du stött på ett problem på en tredje marknad för din handel? Anser du att detta kan utgöra ett handelshinder?

1. Kontrollera våra registrerade handelshinder i tredjeländer. Om problemet redan är registrerat arbetar vi redan med att lösa det. Du är dock alltid välkommen att lämna information om befintliga frågor i kontaktformuläret.

Om ditt ärende inte redan har registrerats i vår databas:

2. Du kan skicka ett klagomål direkt till den enda kontaktpunkten via klagomålsformuläret. Du är välkommen att kontakta oss direkt på trade-single-entry-point@ec.europa.eu om du har några frågor eller behöver hjälp när du skickar in klagomålet.

3. Vi kommer att bedöma ditt klagomål tillsammans med våra experter. När vi har slutfört bedömningen kommer vi att informera dig om resultatet av bedömningen. Om vi drar slutsatsen att ditt problem utgör ett handelshinder kommer vi att registrera det på Access2Markets sida för handelshinder och arbeta för att lösa det.

EU har två huvudsakliga instrument för att ta itu med handelshinder:

  • diplomatiska åtgärder
  • tvistlösning

För att bättre ta itu med och lösa alla hinder arbetar kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och näringslivsorganisationer, även i tredjeländer runt om i världen, i en struktur som vi kallar partnerskapet för marknadstillträde.

Medlemsstaterna, handels- och industrikamrarna samt din nationella eller europeiska sammanslutning finns också där för att hjälpa dig. Här hittar du några hänvisningar i användbara länkar.

Kontakta oss

Dela sidan:

Genvägar