Handelshinder

Handelshinder kan ta sig många uttryck. De kan avse

 • tariffer
 • tullförfaranden
 • administrativ börda
 • importlicenser
 • standarder
 • kravpå märkning eller förpackning
 • Omotiverade handelspolitiska skyddsåtgärder som införts av tredjeländer
 • otillräckligt skydd av immateriella rättigheter
 • diskriminerande behandling i förhållande till nationell behandling

Har du stött på ett problem på en tredje marknad för din handel? Anser du att detta kan vara ett handelshinder?

1. Kontrollera våra registrerade handelshinder i tredjeländer. Om problemet redan är registrerat arbetar vi redan med att lösa det. Du är dock alltid välkommen att lämna information om befintliga frågor i kontaktformuläret.

Om ditt problem inte redan är registrerat i vår databas:

2. Du kan lämna in ett klagomål direkt till den enda kontaktpunkten via klagomålsformuläret. Du är välkommen att kontakta oss direkt på trade-single-entry-point@ec.europa.eu om du har frågor eller behöver hjälp när du skickar in klagomålet.

3. Vi kommer att bedöma ditt klagomål tillsammans med våra experter. När vi är slutförda kommer vi att informera dig om resultatet av bedömningen. Om vi kommer fram till att ditt problem utgör ett handelshinder kommer vi att registrera det på sidan Access2Markets för handelshinder och arbeta för att lösa det.

EU har två huvudinstrument för att ta itu med handelshinder:

 • diplomatiska åtgärder
 • tvistlösning

För att bättre ta itu med och lösa alla hinder arbetar kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och näringslivsorganisationer, även i tredjeländer runt om i världen, i en struktur som vi kallar partnerskapet för marknadstillträde.

EU-länderna, handels- och industrikamrarna samt din nationella eller europeiska sammanslutning kan också hjälpa dig. Här hittar du några referenser i länkar.

Kontakta oss

Dela sidan:

Genvägar