Granskning av utländska direktinvesteringar

Den europeiska ramen för granskning av utländska direktinvesteringar kommer att göra det möjligt för EU:s medlemsstater och kommissionen att samarbeta och utbyta information om investeringar från tredjeländer som kan påverka säkerheten eller den allmänna ordningen i EU.

Förordningen om inrättande av en EU-ram för granskning av utländska direktinvesteringar trädde i kraft den 10 april 2019 och dess samarbetsmekanism kommer att tillämpas från och med den 11 oktober 2020.

Förordningen kompletterar EU:s övergripande investeringspolitiska ram genom att säkerställa att EU:s öppenhet för utländska direktinvesteringar balanseras av lämpliga kontroller av potentiella hot.

Mer information om granskning av utländska direktinvesteringar finns på GD Handels webbplats.

Dela sidan:

Genvägar