Provjera izravnih stranih ulaganja

Europskim okvirom za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama EU-a i Komisiji omogućit će se suradnja i razmjena informacija o ulaganjima iz trećih zemalja koja mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak u EU-u.

Uredba o uspostavi okvira EU-a za provjeru izravnih stranih ulaganja stupila je na snagu 10. travnja 2019.., a mehanizam suradnje primjenjivat će se od 11. listopada 2020..

Uredbom se dopunjuje opći okvir politike ulaganja EU-a tako što se osigurava da otvorenost EU-a za izravna strana ulaganja bude uravnotežena odgovarajućim kontrolama potencijalnih prijetnji.

Više informacija o provjeri izravnih stranih ulaganja dostupno je na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice