Tržište EU-a

EU je carinska unija — njegovih 27 država članica čini jedinstveno područje u carinske svrhe.

To znači da

 • na robu koja se kreće između država članica EU-a ne plaćaju se carine
 • Države članice EU— a primjenjuju zajedničku carinsku tarifu za robu uvezenu iz zemalja izvan EU-a
 • zakonito uvezena roba može se kretati diljem EU-a bez daljnjih carinskih provjera.

Poduzeća u EU-u i izvan njega imaju koristi od

 • tržište proizvoda s više od 400 milijuna potrošača
 • lakši pristup širokom rasponu dobavljača i potrošača
 • niži jedinični troškovi
 • veće komercijalne mogućnosti.

U carinske svrhe 27 država članica EU-a čine jedinstveno područje. To znači da je EU carinska unija, što znači da države članice među sobom nemaju carinske prepreke i da sve imaju zajedničku carinsku tarifu za uvezenu robu. Osim toga, nakon propisnog plaćanja carina i provjere usklađenosti s uvoznim uvjetima uvezena roba može se slobodno kretati unutar ostatka EU-a bez daljnjih carinskih provjera.

Carinsko područje Unije obuhvaća državna područja sljedećih država članica:

 • Belgija,
 • Bugarska,
 • Hrvatska,
 • Češka Republika,
 • Danska, osim Farskih Otoka i Grenlanda,
 • Njemačka, osim otoka Heligoland i državnog područja Büsingena,
 • Estonija,
 • Irska,
 • Grčka,
 • Španjolska, osim Ceute i Melille,
 • Francuska, osim Nove Kaledonije, Saint-Pierrea i Miquelona, otoka Wallis i Futuna, Francuske Polinezije te francuskih južnih i antarktičkih područja, ali uključujući prekomorske departmane Guadeloupe, Francusku Gvajanu, Martinique, Mayotte i Reunion,
 • Italija, osim općina Livigno i Campione d’Italia te nacionalnih voda jezera Lugano koje se nalaze između obale i političke granice područja između Ponte Tresa i Porto Ceresio,
 • Cipar (do rješenja ciparskog problema primjena pravne stečevine Zajednice suspendira se u onim područjima u kojima Vlada Republike Cipra nema stvarnu kontrolu),
 • Latvija,
 • Litva,
 • Luksemburg,
 • Mađarska,
 • Malte,
 • Nizozemska u Europi,
 • Austrija,
 • Poljska,
 • Portugal,
 • Rumunjska,
 • Slovenija,
 • Slovačka Republika,
 • Finska,
 • Švedska.

Državno područje Kneževine Monaka, uključujući njegove teritorijalne vode, kopnene morske vode i zračni prostor, smješteno izvan državnog područja država članica, također se smatra dijelom carinskog područja Zajednice.

EU

 

Austrija

 

Belgija

 

Bugarska

 

Hrvatska

 

Cipar

 

Češka

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francuska

 

Njemačka

 

Grčka

 

Mađarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Portugal

 

Rumunjska

 

Slovačka Republika

 

Slovenija

 

Španjolska

 

Švedska

 
Područje Kneževine Monako (uključujući njezine teritorijalne vode, kopnene morske vode i zračni prostor) također se smatra dijelom carinskog područja EU-a.

 

Tržište EU-a također je povezano s

 • Zakonodavni okvir — za poboljšanje unutarnjeg tržišta robe i jačanje uvjeta za stavljanje širokog raspona proizvoda na tržište EU-a donesen je novi zakonodavni okvir 2008.
 • Sastavnice jedinstvenog tržišta — zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu robe ima za cilj osigurati da proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a ispunjavaju visoke zdravstvene, sigurnosne i ekološke zahtjeve – proizvodi koji se smiju prodavati u EU-u mogu cirkulirati bez prepreka trgovini i uz minimalno administrativno opterećenje
 • Slobodno kretanje u usklađenim i neusklađenim sektorima – načelom slobodnog kretanja robe osigurava se da te odredbe ne dovode do stvaranja neopravdanih prepreka trgovini
 • Međunarodni aspekti jedinstvenog tržišta – EU svojim odnosima s trećim zemljama nastoji osigurati najbolje moguće uvjete za međunarodnu trgovinu reguliranim proizvodima

Smjernice za pravila EU-a o proizvodima

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice