Tržište EU-a

EU je carinska unija – njezinih 27 država članica čini jedinstveno područje u carinske svrhe.

To znači da

 • ne plaćaju se carine na robu koja se kreće između država članica EU-a
 • Države članice EU- a primjenjuju zajedničku carinsku tarifu za robu uvezenu iz zemalja izvan EU-a
 • roba koja je zakonito uvezena može se kretati u cijelom EU-u bez dodatnih carinskih provjera.

Poduzeća u EU-u i izvan njega imaju koristi od

 • tržište za svoje proizvode broji više od 400 milijuna potrošača
 • lakši pristup širokom rasponu dobavljača i potrošača
 • niži jedinični troškovi
 • veće komercijalne mogućnosti.

27 država članica EU-a čini jedinstveno područje u carinske svrhe. To znači da je EU carinska unija, što znači da njegove države članice među sobom nemaju prepreke carinama i da sve imaju zajedničku carinsku tarifu za uvezenu robu. Nadalje, nakon što su carine propisno plaćene i nakon što se provjeri usklađenost s uvoznim uvjetima, uvezena roba može se slobodno kretati u ostatku EU-a bez dodatnih carinskih provjera.

Carinsko područje Unije uključuje državna područja sljedećih država članica:

 • Belgija
 • Bugarska
 • Hrvatska
 • Češka Republika
 • Danska, osim Farskih otoka i Grenlanda
 • Njemačka, osim otoka Helgolanda i područja Büsingen
 • Estonija
 • Irska
 • Grčka
 • Španjolska, osim Ceute i Melille
 • Francuska, osim Nove Kaledonije, Saint-Pierrea i Miquelona, Wallisa i Futune, Francuske Polinezije i Francuske južnih i Antarktičkih područja, ali uključujući prekomorske departmane Guadeloupe, Francuska Gijana, Martinique, Mayotte i Reunion
 • Italija, osim općine Livigno
 • Cipar (u očekivanju rješenja ciparskog problema primjena pravne stečevine Unije suspendirana je u onim područjima u kojima Vlada Republike Cipra nema stvarnu kontrolu)
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Mađarska
 • Malta
 • Nizozemska u Europi
 • Austrija
 • Poljska
 • Portugal
 • Rumunjska
 • Slovenija
 • Slovačka Republika
 • Finska
 • Švedska

Carinsko područje Unije obuhvaća teritorijalne vode, unutarnje vode i zračni prostor država članica, osim teritorijalnih voda, unutarnjih voda i zračnog prostora područja izvan carinskog područja Unije.

Područje glavne uprave Monaka, uključujući njegove teritorijalne vode, unutarnje morske vode i zračni prostor, iako se nalazi izvan područja Unije, također se smatra dijelom carinskog područja Unije.

EU

 

Austrija

 

Belgija

 

Bugarska

 

Hrvatska

 

Cipar

 

Češka

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francuska

 

Njemačka

 

Grčka

 

Mađarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Portugal

 

Rumunjska

 

Slovačka Republika

 

Slovenija

 

Španjolska

 

Švedska

 
Područje Kneževine Monaka (uključujući njezine teritorijalne vode, unutarnje morske vode i zračni prostor) također se smatra dijelom carinskog područja EU-a.

 

Riječ je i o tržištu EU-a

 • zakonodavni okvir – kako bi se poboljšalo unutarnje tržište robe i ojačali uvjeti za stavljanje širokog raspona proizvoda na tržište EU-a, 2008. donesen je novi zakonodavni okvir.
 • temelji jedinstvenog tržišta – zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu robe ima za cilj osigurati da proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a ispunjavaju visoke zahtjeve u pogledu zdravlja, sigurnosti i okoliša – proizvodi kojima je dopuštena prodaja u EU-u mogu se kretati bez prepreka trgovini i uz minimalno administrativno opterećenje
 • slobodno kretanje u usklađenim i neusklađenim sektorima – načelom slobodnog kretanja robe osigurava se da te odredbe ne dovedu do stvaranja neopravdanih prepreka trgovini
 • međunarodni aspekti jedinstvenog tržišta – svojim odnosima s trećim zemljama EU nastoji osigurati najbolje moguće uvjete za međunarodnu trgovinu reguliranim proizvodima

Smjernice o pravilima EU-a o proizvodima

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice