De EU-markt

De EU is een douane-unie: de 27 lidstaten vormen één enkel gebied voor douanedoeleinden.

Bijgevolg

 • er worden geen douanerechten betaald op goederen die tussen EU-lidstaten worden vervoerd
 • De EU-lidstaten passen een gemeenschappelijk douanetarief toe voor goederen die van buiten de EU worden ingevoerd
 • goederen die legaal zijn ingevoerd, kunnen zonder verdere douanecontroles in de hele EU circuleren.

Bedrijven binnen en buiten de EU profiteren van

 • een markt voor hun producten van meer dan 400 miljoen consumenten
 • gemakkelijkere toegang tot een breed scala aan leveranciers en consumenten
 • lagere kosten per eenheid
 • meer commerciële kansen.

De 27 lidstaten van de EU vormen voor douanedoeleinden één enkel grondgebied. Dit betekent dat de EU een douane-unie is, wat betekent dat haar lidstaten onderling geen barrières inzake douanerechten hebben en dat zij allemaal een gemeenschappelijk douanetarief voor ingevoerde goederen hebben. Zodra de douanerechten naar behoren zijn betaald en de naleving van de invoervoorwaarden is gecontroleerd, mogen ingevoerde goederen bovendien vrij in de rest van de EU circuleren zonder verdere douanecontroles.

Het douanegebied van de Unie omvat het grondgebied van de volgende lidstaten:

 • België
 • Bulgarije
 • Kroatië
 • de Tsjechische Republiek
 • Denemarken, met uitzondering van de Faeröer en Groenland
 • Duitsland, met uitzondering van het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla
 • Frankrijk, met uitzondering van Nieuw-Caledonië, Saint-Pierre en Miquelon, Wallis en Futuna, Frans-Polynesië en Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden, maar met inbegrip van de overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte en Réunion
 • Italië, met uitzondering van de gemeente Livigno
 • Cyprus (in afwachting van een regeling voor de kwestie-Cyprus wordt de toepassing van het acquis van de Unie opgeschort in de gebieden waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent)
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland in Europa
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • de Slowaakse Republiek
 • Finland
 • Zweden

Het douanegebied van de Unie omvat de territoriale wateren, de binnenwateren en het luchtruim van de lidstaten, met uitzondering van de territoriale wateren, de binnenwateren en het luchtruim van de gebieden buiten het douanegebied van de Unie.

Het grondgebied van het Vorstendom Monaco, met inbegrip van zijn territoriale wateren, maritieme binnenwateren en luchtruim, wordt ook geacht deel uit te maken van het douanegebied van de Unie, hoewel het zich buiten het grondgebied van de Unie bevindt.

EU

 

Oostenrijk

 

België

 

Bulgarije

 

Kroatië

 

Cyprus

 

Tsjechische Republiek

 

Denemarken

 

Estland

 

Finland

 

Frankrijk

 

Duitsland

 

Griekenland

 

Hongarije

 

Ierland

 

Italië

 

Letland

 

Litouwen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederland

 

Polen

 

Portugal

 

Roemenië

 

Slowaakse Republiek

 

Slovenië

 

Spanje

 

Zweden

 
Het grondgebied van het Vorstendom Monaco (met inbegrip van zijn territoriale wateren, maritieme binnenwateren en luchtruim) wordt ook beschouwd als onderdeel van het douanegebied van de EU.

 

De EU-markt heeft ook betrekking op:

 • wetgevingskader — om de interne markt voor goederen te verbeteren en de voorwaarden voor het in de handel brengen van een breed scala aan producten op de EU-markt te verbeteren, werd in 2008 een nieuw wetgevingskader vastgesteld.
 • bouwstenen van de eengemaakte markt — wetgeving inzake de eengemaakte markt voor goederen moet ervoor zorgen dat producten die in de EU in de handel worden gebracht voldoen aan strenge gezondheids-, veiligheids- en milieueisen — producten die in de EU mogen worden verkocht, kunnen zonder handelsbelemmeringen en met een minimum aan administratieve lasten circuleren
 • vrij verkeer in geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde sectoren — het beginsel van vrij verkeer van goederen zorgt ervoor dat deze bepalingen niet leiden tot ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen
 • internationale aspecten van de interne markt — via haar betrekkingen met derde landen streeft de EU naar optimale voorwaarden voor de internationale handel in gereguleerde producten

Richtsnoeren voor de productregels van de EU

Deze pagina delen:

Snelle links