De EU-markt

De EU is een douane-unie — haar 27 lidstaten vormen één enkel douanegebied.

Dit betekent dat:

 • er worden geen douanerechten betaald op goederen die tussen EU-lidstaten worden vervoerd
 • EU-lidstaten passen een gemeenschappelijk douanetarief toe voor goederen die van buiten de EU worden ingevoerd
 • legaal ingevoerde goederen kunnen in de hele EU circuleren zonder verdere douanecontroles.

Bedrijven in en buiten de EU profiteren van

 • een markt voor hun producten van meer dan 400 miljoen consumenten
 • gemakkelijkere toegang tot een breed scala van leveranciers en consumenten
 • lagere kosten per eenheid
 • meer commerciële mogelijkheden.

De 27 lidstaten van de EU vormen voor douanedoeleinden één enkel douanegebied. Dit betekent dat de EU een douane-unie is, wat betekent dat haar lidstaten onderling geen tarifaire belemmeringen hebben en dat zij allemaal een gemeenschappelijk douanetarief voor ingevoerde goederen hebben. Bovendien mogen ingevoerde goederen, zodra de douanerechten naar behoren zijn betaald en de naleving van de invoervoorwaarden is gecontroleerd, vrij circuleren binnen de rest van de EU zonder verdere douanecontroles.

Het douanegebied van de Unie omvat het grondgebied van de volgende lidstaten:

 • België,
 • Bulgarije,
 • Kroatië,
 • de Tsjechische Republiek,
 • Denemarken, met uitzondering van de Faeröer en Groenland,
 • Duitsland, met uitzondering van het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen,
 • Estland,
 • Ierland,
 • Griekenland,
 • Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla,
 • Frankrijk, met uitzondering van Nieuw-Caledonië, Saint-Pierre en Miquelon, Wallis en Futuna, Frans-Polynesië en Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden, maar met inbegrip van de overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte en Réunion,
 • Italië, met uitzondering van de gemeenten Livigno en Campione d’Italia en de nationale wateren van het meer van Lugano die zich bevinden tussen de oever en de politieke grens van het gebied tussen Ponte Tresa en Porto Ceresio,
 • Cyprus (in afwachting van een oplossing voor de kwestie Cyprus wordt de toepassing van het acquis van de Gemeenschap opgeschort in de gebieden waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent),
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Hongarije,
 • Malta,
 • Nederland in Europa,
 • Oostenrijk,
 • Polen,
 • Voor Portugal,
 • Roemenië,
 • Slovenië,
 • de Slowaakse Republiek,
 • Finland
 • Zweden.

Het grondgebied van het Vorstendom Monaco, met inbegrip van de territoriale wateren, de binnenwateren en het luchtruim, dat buiten het grondgebied van de lidstaten ligt, wordt eveneens geacht deel uit te maken van het douanegebied van de Gemeenschap.

EU

 

Oostenrijk

 

België

 

Bulgarije

 

Kroatië

 

Cyprus

 

Tsjechische Republiek

 

Denemarken

 

Estland

 

Finland

 

Frankrijk

 

Duitsland

 

Griekenland

 

Hongarije

 

Ierland

 

Italië

 

Letland

 

Litouwen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederland

 

Polen

 

Portugal

 

Roemenië

 

Slowaakse Republiek

 

Slovenië

 

Spanje

 

Zweden

 
Het grondgebied van het Vorstendom Monaco (met inbegrip van zijn territoriale wateren, maritieme binnenwateren en luchtruim) wordt ook als onderdeel van het douanegebied van de EU beschouwd.

 

De EU-markt gaat ook over

 • Wetgevingskader — om de interne markt voor goederen te verbeteren en de voorwaarden voor het in de handel brengen van een breed scala aan producten op de EU-markt te versterken, is in 2008 een nieuw wetgevingskader vastgesteld.
 • Bouwstenen van de interne markt — wetgeving inzake de interne markt voor goederen moet ervoor zorgen dat producten die in de EU in de handel worden gebracht aan strenge gezondheids-, veiligheids- en milieueisen voldoen — producten die in de EU mogen worden verkocht, kunnen zonder handelsbelemmeringen en met een minimum aan administratieve lasten circuleren.
 • Vrij verkeer in geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde sectoren — het beginsel van vrij verkeer van goederen zorgt ervoor dat deze bepalingen niet leiden tot het ontstaan van ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen
 • Internationale aspecten van de interne markt — via haar betrekkingen met derde landen probeert de EU optimale voorwaarden te scheppen voor de internationale handel in gereguleerde producten

Richtsnoeren voor EU-productregels

Deze pagina delen:

Snelle links