Overheidsopdrachten buiten de EU

De EU pleit voor open internationale markten voor overheidsopdrachten,

 De EU heeft tal van internationale overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat EU-bedrijven toegang hebben tot internationale aanbestedingsmarkten. De belangrijkste hiervan is de plurilaterale WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).

De multilaterale WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten van 2012 (GPA)

De EU-lidstaten zijn toegetreden tot de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA). Dit is de belangrijkste internationale overeenkomst met betrekking tot overheidsopdrachten. Het is plurilateraal omdat niet alle WTO-leden zich bij de WTO hebben aangesloten.

De overige 19 landen in de GPA zijn: 

Armenië, Australië, Canada, Chinees Taipei, Hongkong (China), IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Montenegro, Moldavië, Nederland met betrekking tot Aruba, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Singapore, Zwitserland, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Andere WTO-leden onderhandelen over toetreding tot de GPA.

De GPA bestaat uit twee hoofdelementen

Meer informatie over aanbestedingen vindt u via het geïntegreerde portaal van de WTO voor toegang tot de markt voor overheidsopdrachten (e-GPA).

Dit geeft informatie over de dekking, met inbegrip van de toepasselijke drempels die de waarde aangeven waarboven de GPA-regels van toepassing zijn.

  • overzicht van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten

Bilaterale handelsovereenkomsten

Naast de GPA zorgt de EU via haar handelsovereenkomsten voor zakelijke kansen voor Europese bedrijven. Veel bilaterale handelsovereenkomsten bevatten uitgebreide hoofdstukken over overheidsopdrachten, waardoor partijen hun markten voor overheidsopdrachten wederzijds openstellen.

In sommige gevallen, wanneer de andere partij reeds partij is bij de GPA, bevatten deze bilaterale overeenkomsten verbintenissen die verder reiken dan die van de GPA.

In andere gevallen vormen deze bilaterale overeenkomsten de unieke wederzijdse verbintenis met betrekking tot de wederzijdse openstelling van de markten voor overheidsopdrachten.

 

Er zij echter op gewezen dat zelfs als er geen verbintenis voor een bepaalde aanbestedingsprocedure bestaat, een EU-onderneming nog steeds kan besluiten een inschrijving in te dienen.

Het ontbreken van een verbintenis betekent alleen dat het EU-bedrijf niet het recht heeft om op gelijke voet met binnenlandse inschrijvers aan de procedure deel te nemen, maar dit belet de aanbestedende dienst doorgaans niet inschrijvingen van een leverancier uit de EU te ontvangen en in overweging te nemen of een opdracht te gunnen.

Lees meer over overheidsopdrachten in EU-handelsovereenkomsten:

Beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan een buitenlandse aanbesteding

Om te weten te komen of u recht hebt op deelname aan een bepaalde aanbesteding voor overheidsopdrachten buiten de EU, gebruik dan de My Trade Assistant for Procurement tool.

Mijn handelsassistent voor aanbestedingen is bedoeld om Europese bedrijven te helpen beoordelen of zij het recht hebben om deel te nemen aan een openbare aanbesteding buiten de EU. Voor de beoordeling moet de gebruiker informatie invoeren die gewoonlijk in de aankondiging van de opdracht is opgenomen: de aanbestedende dienst, het voorwerp en de geraamde waarde van de opdracht.

Het instrument maakt het momenteel mogelijk inschrijvingen voor overheidsopdrachten te beoordelen uit Canada (op basis van zowel de GPA als de bilaterale CETA), Japan en de VS. Meer landen zullen te zijner tijd in het instrument worden geïntegreerd.

Mijn handelsassistent voor aanbestedingen

Deze pagina delen:

Snelle links