Soorten investeringen

Er zijn twee soorten buitenlandse investeringen

  • buitenlandse directe investeringen,
  • niet-directe investeringen (beleggingen in effecten)

Buitenlandse directe investeringen (BDI) vinden plaats wanneer een onderneming, multinationale onderneming of persoon uit het ene land in de activa van een ander land investeert of een eigendomsaandeel heeft in haar ondernemingen. Het neemt doorgaans de vorm aan van het verwerven van een deelneming in een bestaande onderneming in het buitenland of het starten van een dochteronderneming om de exploitatie van een bestaande onderneming uit dat land uit te breiden.

Buitenlandse directe investeringen kunnen twee verschillende vormen aannemen: Greenfield- of fusies en overnames (M & As).

  • Bij greenfieldinvestering gaat het om de oprichting van een nieuwe onderneming of de vestiging van faciliteiten in het buitenland. Een greenfieldinvestering is een vorm van markttoetreding die gewoonlijk wordt gebruikt wanneer een bedrijf de hoogste mate van controle over buitenlandse activiteiten wil bereiken.
  • Fusies en overnames bedragen de overdracht van de eigendom van bestaande activa aan een eigenaar in het buitenland. Bij een fusie worden twee ondernemingen samengevoegd tot één onderneming, terwijl in een overname de ene onderneming door een andere wordt overgenomen.

Niet-directe investeringen — ook wel „buitenlandse beleggingen” genoemd — vinden plaats wanneer bedrijven, financiële instellingen of particulieren aandelen kopen in bedrijven aan een beurs in het buitenland. Dit soort investeringen wordt niet gedaan met de bedoeling een zeggenschapsbelang in de uitgevende vennootschap te verwerven. Dit soort investeringen heeft doorgaans een kortetermijnkarakter en is bedoeld om te profiteren van gunstige wisselkoerswijzigingen of van winst op korte termijn over renteverschillen. Het biedt de investeerders de mogelijkheid hun portefeuilles te diversifiëren en het daaraan verbonden risico beter te beheren.

Buitenlandse portefeuillebeleggingen kunnen ook bijdragen aan het versterken van de binnenlandse kapitaalmarkten door de liquiditeit te verhogen en bij te dragen tot de verbetering van hun werking. Dit zal op zijn beurt leiden tot een optimale toewijzing van kapitaal en middelen in de binnenlandse economie. Voor een opkomende economie kunnen buitenlandse portfolio-investeringen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling ervan, waardoor aanzienlijke welvaart wordt gecreëerd.

Deze pagina delen:

Snelle links