Tipi ta’ investiment

Hemm żewġ tipi ta’ investiment barrani

  • investiment dirett barrani,
  • investiment mhux dirett (investiment ta’ portafoll)

L-investiment dirett barrani (FDI) iseħħ meta kumpanija, korporazzjoni multinazzjonali jew individwu minn pajjiż jinvesti f’assi ta’ pajjiż ieħor jew jieħu sehem azzjonarju fil-kumpaniji tagħha. Ġeneralment tieħu l-forma ta’ akkwist ta’ sehem f’intrapriża eżistenti fil-pajjiż barrani jew li tibda kumpanija sussidjarja biex tespandi l-operazzjoni ta’ intrapriża eżistenti ta’ dak il-pajjiż.

L-IDB jista’ jieħu żewġ forom: Greenfield jew fużjonijiet u akkwisti (M & As).

  • L-investiment f’żoni ġodda jinvolvi l-ħolqien ta’ kumpanija ġdida jew l-istabbiliment ta’ faċilitajiet barra l-pajjiż. Investiment f’żona ġdida huwa forma ta’ dħul fis-suq li jintuża b’mod komuni meta kumpanija tkun trid tikseb l-ogħla livell ta’ kontroll fuq l-attivitajiet barranin.
  • Fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet jammontaw għat-trasferiment tas-sjieda ta’ assi eżistenti lil sid barra mill-pajjiż. F’għaqda, żewġ kumpaniji huma amalgamati biex jiffurmaw wieħed, filwaqt li f’akkwist kumpanija waħda tittieħed minn kumpanija oħra.

L-investiment mhux dirett — imsejjaħ ukoll “investiment tal-portafoll barrani” — iseħħ meta kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjarji jew individwi jixtru ishma f’kumpaniji fuq borża barranija. Dan it-tip ta’ investiment ma jsirx bl-intenzjoni li jinkiseb interess ta’ kontroll fil-kumpanija emittenti. Tipikament, dan it-tip ta’ investiment huwa ta’ terminu qasir fin-natura tiegħu u jsir biex jieħu vantaġġ minn bidliet favorevoli fir-rati tal-kambju jew biex jaqla’ profitti fuq perjodu ta’ żmien qasir fuq id-differenzi fir-rati tal-imgħax. Din tipprovdi lill-investituri b’opportunità biex jiddiversifikaw il-portafolli tagħhom u jimmaniġġjaw aħjar ir-riskju assoċjat.

L-investiment tal-portafoll barrani jista’ jgħin ukoll biex jissaħħu s-swieq kapitali domestiċi billi tissaħħaħ il-likwidità u jingħata kontribut għat-titjib tal-funzjonament tagħhom. Dan imbagħad iwassal għall-aqwa allokazzjoni ta’ kapital u riżorsi fl-ekonomija domestika. Għal ekonomija emerġenti, l-investiment tal-portafoll barrani jista’ jkun kontributur sinifikanti għall-iżvilupp tiegħu, u dan joħloq ġid sinifikanti.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr