Reġimi kummerċjali

Din it-taqsima tinfurmak dwar proċeduri ta’ importazzjoni inklużi suġġetti bħal preferenzi tariffarji kif ukoll rabtiet ma’ rekwiżiti settorjali u speċifiċi għall-pajjiż.

Sabiex tesporta jew timporta oġġetti, inti mitlub tipproduċi dokumenti speċifiċi għall-iżdoganar tal-merkanzija. Din it-taqsima tipprovdilek informazzjoni dwar uħud mil-liċenzji u d-dokumenti speċifiċi li jista’ jkollok bżonn.

Importazzjoni

Sabiex timporta ċerti oġġetti fl-UE, pereżempju, jista’ jkollok bżonn liċenzja tal-importazzjoni. Jekk l-oġġett li qed timporta jeħtieġ liċenzja tal-importazzjoni, għandek tiksibha mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-UE li fih int stabbilit. Trid tiżgura li tagħmel dan qabel l-awtorizzazzjoni sabiex l-oġġett tiegħek ikun liberu li jiċċirkola fl-UE.

Biex tikseb il-liċenzja tal-importazzjoni, trid

  • Imla formola ta’ applikazzjoni billi tuża l-eżempju fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/1239 (ĠU L-206 30/07/2016) (CELEX32016R1239) jewb’mezzi suffiċjenti oħra approvati mill-awtorità responsabbli eż. permezz ta’ sistema kompjuterizzata. Jekk qed tuża formola ta’ applikazzjoni, għandek timla żewġ kopji: waħda għalik bħala d-detentur u waħda li tissottometti lill-awtorità emittenti.
  • Iħallas depożitu ta’ garanzija rimborżabbli. L-ammont tad-depożitu huwa stabbilit fl-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għal kull settur agrikolu. Id-depożitu tiegħek jiġi rritornat lilek ladarba tkun issodisfajt l-obbligi kollha tiegħek bħala importatur. Jekk il-merkanzija li qed timporta tammonta għal EUR 100 jew inqas, jew jekk il-liċenzja titfassal f’isem aġenzija ta’ intervent, ma tkunx meħtieġ tħallas id-depożitu ta’ garanzija.

Ladarba tkun ksibt il-liċenzja tal-importazzjoni tiegħek, inti obbligat li tiżgura li d-deskrizzjoni u l-kwantità tal-merkanzija li qed timporta jaqblu mal-informazzjoni mogħtija fuq il-liċenzja tal-importazzjoni.

Jekk il-merkanzija li qed timporta taqbeż jew ma tilħaqx il-kwantità ddikjarata fuq il-liċenzja tal-importazzjoni b’ 5 % jew inqas, l-obbligu tiegħek jitqies bħala ssodisfat. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jsibu li inti ma ssodisfajtx l-obbligi tiegħek bħala importatur, id-depożitu ta’ garanzija tiegħek jintilef.

Esportazzjoni

Jekk tixtieq tesporta l-oġġetti, trid tiżgura li l-pajjiż li tixtieq tesporta fih ma japplikax restrizzjonijiet fuq il-prodott tiegħek. Restrizzjonijiet bħal dawn jistgħu jipprojbixxu l-prodott tiegħek milli jidħol fis-suq fil-mira.

Dawn jissejħu restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni fis-suq fil-mira tiegħek. Għal ħarsa ġenerali lejn ir-restrizzjonijiet fis-suq fil-mira tiegħek, żur l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Biex tiċċekkja l-proċeduri speċifiċi tal-importazzjoni li japplikaw għal prodott speċifiku jew pajjiż sieħeb, jekk jogħġbok żur it-taqsima tas-swieq tagħna.

Aktar informazzjoni

Għal deskrizzjoni bażika tal-proċess ta’ importazzjoni u esportazzjoni, u l-passi ġenerali li għandhom jittieħdu, fittex il-gwidi pass pass tagħna.

Fittex aktar informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni fuq is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr