Mur fil-paġna tal-Mistoqsijiet Frekwenti
Taqsima:
Rekwiżiti tal-prodotti
Mistoqsijiet Frekwenti:

L-ikel esportat lejn l-UE għandu jiġi minn stabbiliment awtorizzat mill-UE?

Għall-ikel li joriġina mill-annimali — iva, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet. Ara l-lista ta’ stabbilimenti approvati.

Għal ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali — mhux bilfors. F’ħafna każijiet, in-negozju esportatur irid ikun magħruf biss mill-importatur u għandu jiġi aċċettat bħala fornitur ta’ ikel fl-UE.

Għal ikel li jkun fih pjanti jew prodotti tal-pjanti koperti mir-regoli tas-saħħa tal-pjanti tal-UE — le, iżda l-esportaturi jridu jiksbu ċertifikat fitosanitarju maħruġ mill-awtoritajiet nazzjonali f’pajjiżhom.

 

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr