Protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur għal prodotti tal-annimali u tal-pjanti

Din il-paġna sservi bħala dokument ta’ referenza biss għar-rekwiżiti tal-prodotti fl-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti żejda skont il-pajjiż tal-UE tad-destinazzjoni. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent Kummerċ Tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, hija pprovduta deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet obbligatorji għall-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex jiġu importati fl-UE (Approvazzjoni tas-saħħa tal-Pajjiż, Stabbiliment Approvata, Ċertifikati tas-saħħa, Kontrolli tas-Saħħa, Dokument Veterinarju Komuni għad-Dħul (CVED)

 

Il-kontroll tas-saħħa tal-annimali ħajjin

L-annimali ħajjin jistgħu jiġu importati fl-UE biss jekk jiġu minn pajjiż terz inkluż f’lista pożittiva ta’ pajjiżi eliġibbli għall-annimal rilevanti, ikunu akkumpanjati minn ċertifikati xierqa u jkunu għaddew mill-kontrolli obbligatorji fil-post ta’ spezzjoni fil-fruntiera (BIP) rilevanti tal-Istat Membru.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-saħħa li ġejjin relatati ma’, fost l-oħrajn, il-kundizzjonijiet tas-saħħa relatati mal-pubbliku u mal-protezzjoni tal-bhejjem, ma’ l-approvazzjoni tas-saħħa tal-pajjiż, u ma’ l-istabbilimenti approvati.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti mill-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem għandhom jikkonformaw mar-regoli ġenerali tas-saħħa pubblika u tal-annimali. Dan isir biex jiġu garantiti livelli għoljin ta’ saħħa u sigurtà tul il-ktajjen alimentari u tal-għalf u jiġi evitat it-tixrid ta’ mard perikoluż għall-bhejjem jew il-bnedmin.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ prodotti tas-sajd maħsuba għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet ta’ prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għall-konsum mill-bniedem iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-saħħa ġenerali relatati mal-approvazzjoni tas-saħħa minn pajjiż awtorizzat, stabbiliment approvat, ċertifikati tas-saħħa, u kontroll tas-saħħa.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ prodotti tas-sajd li mhumiex maħsuba għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet ta’ prodotti tas-sajd u l-akkwakultura li mhumiex għall-konsum mill-bniedem iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-saħħa ġenerali relatati mal-approvazzjoni tas-saħħa minn pajjiż awtorizzat, stabbiliment approvat, ċertifikati tas-saħħa, u kontroll tas-saħħa.

 

Kontroll TAS-SAĦĦA TA’ semen, ova u embrijuni

L-importazzjonijiet ta’ semen, ova u embrijuni ta’ annimali fl-Unjoni Ewropea għandu jkollhom l-għan li jiggarantixxu l-assenza ta’ patoġeni speċifiċi li jistgħu jitwasslu minn dawn il-prodotti, u li tiġi evitata l-kontaminazzjoni ta’ reċipjenti nisa u l-frieħ tagħhom.

 

Saħħa tal-pjanti

Miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fl-UE ta’ pjanti, organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom

 

Kontroll tas-saħħa tal-pjanti

L-importazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti tal-pjanti u kwalunkwe materjal kapaċi li jagħti kenn lill-pesti tal-pjanti (eż. prodotti tal-injam, ħamrija, eċċ) jistgħu jkunu soġġetti għal miżuri protettivi. Dan biex jiġu evitati l-introduzzjoni u/jew it-tixrid ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti li jaqsmu l-fruntieri tal-UE.

 

L-ikel u s-sigurtà fl-għalf

Importazzjonijiet ta’ oġġetti ta’ l-ikel u ta’ l-għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali huma awtorizzati biss jekk jikkonformaw ma’ kondizzjonijiet ġenerali u dispożizzjonijiet speċifiċi maħsuba biex jipprevjenu riskji għas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-annimali.

 

It-traċċabbiltà, il-konformità u r-responsabbiltà fl-ikel u fl-għalf

L-ikel u l-għalf ma jistgħux jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni Ewropea (UE) jekk ma jkunux sikuri. Il-liġi tal-UE dwar l-Ikel ma għandhiex biss livell għoli ta’ protezzjoni tal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi iżda wkoll il-protezzjoni tas-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-ambjent.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ oġġetti ta’ l-għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali

L-importazzjonijiet tal-UE ta’ oġġetti tal-għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali huma awtorizzati biss jekk jiġu minn stabbilimenti li għandhom rappreżentant fl-UE u jikkonformaw ma’ regoli ġenerali u speċifiċi mfassla biex jipprevjenu r-riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u jipproteġu l-ambjent.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ oġġetti tal-ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali

L-importazzjonijiet ta’ oġġetti tal-ikel li ma joriġinawx mill-annimali fl-Unjoni Ewropea (UE) għandhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet ġenerali u mad-dispożizzjonijiet speċifiċi mfassla biex jipprevjenu r-riskju għas-saħħa pubblika u jipproteġu l-interessi tal-konsumaturi.

 

Il-kontroll tas-saħħa ta’ oġġetti f’kuntatt ma’ prodotti tal-ikel

Kwalunkwe materjal u oġġett maħsub biex jiġi f’kuntatt ma’ oġġetti tal-ikel (direttament jew indirettament) għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-UE mfassla biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi.

 

Il-kontroll tas-saħħa ta’ ikel modifikat ġenetikament (ĠM) u ikel ġdid

L-importazzjonijiet fl-UE ta’ ikel modifikat ġenetikament (MĠ) u ta’ ikel ġdid għandhom jikkonformaw ma’ proċeduri ta’ awtorizzazzjoni speċifiċi, sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

 

Kontroll tas-saħħa u t-tikkettar tal-prodotti tat-tabakk

Il-prodotti kollha tat-tabakk importati fl-UE jridu jkunu konformi mal-qafas legali l-ġdid (applikabbli mill-20 ta’ Mejju 2016) li jirregola l-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tal-prodotti tat-tabakk sabiex jitħarsu s-saħħa pubblika u l-interessi tal-konsumaturi.

 

Kontroll ta’ sustanzi kimiċi fl-ikel

L-importazzjonijiet ta’ oġġetti tal-ikel u oġġetti tal-għalf huma awtorizzati biss jekk ma jkunx fihom residwi kimiċi (jiġifieri mediċini, pestiċidi u kontaminanti veterinarji) f’livelli li jistgħu jheddu s-saħħa tal-bniedem.

 

Kontroll ta’ residwi ta’ mediċini veterinarji fl-annimali u fil-prodotti tal-annimali għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti tal-annimali għall-konsum mill-bniedem huma permessi biss jekk jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE li tillimita l-ammont ta’ sustanzi kimiċi u residwi permessi f’annimali ħajjin u prodotti tal-annimali.

 

Kontroll tal-kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel

L-importazzjonijiet fl-UE ta’ oġġetti tal-ikel għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE mfassla biex jiġi żgurat li l-ikel li jitqiegħed fis-suq ikun sikur biex jittiekel u ma jkunx fih kontaminanti f’livelli li jistgħu jheddu s-saħħa tal-bniedem.

 

Kontroll ta’ residwi ta’ pestiċidi fi prodotti tal-pjanti u ta’ l-annimali għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-pjanti u tal-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem li jista’ jkollhom residwi ta’ pestiċidi huma permessi biss meta jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE mfassla biex tikkontrolla l-preżenza ta’ sustanzi u residwi kimiċi f’annimali ħajjin, prodotti tal-annimali u prodotti li joriġinaw mill-pjanti.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni (ta’ kwalità) għal prodotti agrikoli u tas-sajd

Ċerti prodotti agrikoli u tas-sajd li jiġu fornuti friski lill-konsumatur għandhom jikkonformaw ma’ standards komuni ta’ kummerċjalizzazzjoni u ta’ kwalità li għandhom x’jaqsmu ma’ varjetà ta’ aspetti (il-freskezza, id-daqs, il-kwalità, il-preżentazzjoni, it-tolleranzi, l-immarkar, eċċ.) u jistgħu jiġu mmonitorjati permezz ta’ spezzjonijiet fiżiċi u/jew spezzjonijiet fiżiċi.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal bajd għat-tfaqqis u flieles tat-tjur tar-razzett

Il-bajd għat-tfaqqis u l-flieles importati fl-UE għandu jkollhom indikazzjonijiet ċari dwar l-iskop u l-pajjiż ta’ oriġini tagħhom. Huma biss dawk ta’ l-istess speċi, kategorija u tip ta’ tjur li jistgħu jiġu ppakkjati flimkien.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-bajd

Bajd tat-tiġieġ importat, tajjeb għall-konsum mill-bniedem jew għall-użu fl-industriji tal-ikel, ma jistax jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni Ewropea (UE) sakemm ma jkunx konformi mar-regoli tal-UE dwar il-klassifikazzjoni, l-immarkar u t-tikkettar/l-imballaġġ.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal ċerti prodotti tas-sajd

Ċerti prodotti tas-sajd jistgħu jiġu importati biss minn pajjiżi terzi u kkummerċjalizzati fl-Unjoni Ewropea (UE) jekk jissodisfaw ir-regoli tal-UE dwar il-klassifikazzjoni skont il-freskezza, id-daqs jew il-kategoriji tal-piż, l-imballaġġ, il-preżentazzjoni u t-tikkettar.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal frott u ħaxix frisk

Il-frott u l-ħaxix li huma maħsuba biex jinbiegħu friski lill-konsumatur fl-UE, jistgħu jiġu kkummerċjalizzati biss jekk ikunu tajbin, ġusti u ta’ kwalità kummerċjabbli u jekk il-pajjiż tal-oriġini jkun indikat skont ir-regolamenti tal-UE. Huma stabbiliti dispożizzjonijiet speċjali għall-importazzjonijiet ta’ prodotti bħal dawn mill-Indja, il-Kenja, il-Marokk, is-Senegal, it-Turkija u l-Afrika t’Isfel.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal frott u ħaxix frisk mill-Indja

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal frott u ħaxix frisk mill-Kenja

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħaxix frisk mill-Marokk

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħaxix frisk mis-Senegal

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal frott u ħaxix frisk mit-Turkija

 

Standards GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ TAL-FROTT frisk u L-ĦXEJJEX MILL-AFRIKA T’isfel

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-banana friska

Il-banana importata għandha tkun konformi mar-regoli tal-UE f’oqsma bħalma huma l-kwalità, id-daqs, il-preżentazzjoni, eċċ. qabel ma titqiegħed fis-suq.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-qanneb

(meħtieġa biss għaż-żerriegħa tal-qanneb) Iż-żerriegħa tal-qanneb importata trid tgħaddi minn kontrolli f’oqsma bħalma huma l-għan u l-kontenut tat-treporidrokannabinol (THC).

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-ħops

Ħops u prodotti tal-ħops jistgħu jiġu importati fl-UE biss jekk juru li l-istandards tal-kwalità tagħhom huma tal-anqas ekwivalenti għar-rekwiżiti minimi tal-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti mill-UE.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-ilma minerali naturali

L-użu ta’ deskrizzjonijiet u definizzjonijiet ta’ ilma minerali naturali huwa obbligatorju biex jiġi esportat l-ilma fil-flixkun għas-suq tal-UE, kif ukoll biex jintlaħqu l-kriterji standard tal-kwalità.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għaż-żejt taż-żebbuġa

L-użu ta’ deskrizzjonijiet u definizzjonijiet ta’ żjut taż-żebbuġa u żjut tar-residwi taż-żebbuġ huwa obbligatorju biex jiġu esportati żjut taż-żebbuġ għas-suq tal-UE, kif ukoll biex jintlaħqu l-kriterji standard tal-kwalità.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal-laħam tat-tjur

Il-laħam tat-tjur importat għandu jikkonforma mar-regoli tal-UE f’oqsma bħall-preservazzjoni, il-kriterji ta’ klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-kontenut tal-ilma qabel ma jitqiegħed fis-suq.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal sardin ippriservat

Is-sardin ippriservat importat irid jikkonforma mar-regoli tal-UE f’oqsma bħat-tip ta’ speċijiet, il-preżentazzjoni, li jkopru l-mezzi tax-xandir, l-isterilizzazzjoni, eċċ. qabel ma jitqiegħdu fis-suq tal-UE.

 

Rekwiżiti ta’ kummerċjalizzazzjoni għal żrieragħ u materjal ta’ propagazzjoni tal-pjanti

Il-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti u ż-żrieragħ li jidħlu fis-suq tal-UE għandu jkun konformi ma’ leġiżlazzjoni speċifika tal-UE dwar ir-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni. Dawn huma mfassla biex jiżguraw li l-prodotti jissodisfaw il-kriterji għas-saħħa u l-kwalità għolja kif ukoll il-protezzjoni tal-bijodiversità.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għat-tonn u għall-plamtu/tumbrell priservat

It-tonn u l-bonito ppreservati li jiġu importati fl-UE jridu jsegwu standards ta’ kummerċjalizzazzjoni rigward l-użu ta’ speċijiet ta’ ħut, l-omoġeneità, li jkopru l-medju, id-deskrizzjoni kummerċjali, eċċ. qabel ma jitqiegħdu fis-suq tal-UE.

 

Ċertifikat u rapport ta’ analiżi għall-inbid, meraq ta’ l-għeneb u most ta’ l-għeneb

L-approvazzjoni ta’ importazzjoni ta’ nbid, most ta’ l-għeneb u meraq ta’ l-għeneb teħtieġ Dokument V I 1, li huwa ċertifikat tar-rapport ta’ analiżi magħmul minn laboratorju uffiċjali rikonoxxut mill-pajjiż terz.

 

Prodotti mill-produzzjoni organika

Deskrizzjoni tal-iskema ta’ produzzjoni organika li għandha l-għan li tippromwovi prodotti ta’ kwalità u l-integrazzjoni tal-konservazzjoni ambjentali fl-agrikoltura.

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr