Il-Ftehim Interim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati tal-Paċifiku

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (Interim) bejn l-UE u l-Paċifiku (FSE) jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu fi u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp fil-Paċifiku kollu. Skopri kif il-FSE tal-UE ma’ erba’ stati tal-Paċifiku jista’ jkun ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-FSE bejn l-UE u l-Paċifiku ġie ratifikat mill-Parlament Ewropew f’Jannar 2011 u mill-Papwa Ginea Ġdida f’Mejju 2011. Il-Gvern ta’ Fiġi beda japplika l-ftehim f’Lulju 2014. Samoa ssieħbet fil-Ftehim f’Diċembru 2018 u ilha tapplikah minn dak iż-żmien. Il-Gżejjer Solomon aderixxew ukoll mal-Ftehim f’Mejju 2020 u minn dak iż-żmien ‘l hawn qed japplikawh.

Tonga u Timor-Leste infurmaw lill-Kummissjoni Ewropea li beħsiebhom jissieħbu fl-FSE.

Il-FSE bejn l-UE u l-Paċifiku jiftaħ il-kummerċ fil-merkanzija mal-UE. Il-Ftehim jinkludi

 • aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għall-prodotti kollha li ġejjin mill-istati tal-Paċifiku tal-FSE
 • il-ftuħ asimmetriku u gradwali tas-swieq tagħhom għall-prodotti tal-UE, filwaqt li jitqiesu bis-sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp u s-setturi sensittivi
 • esklużjoni ta’ xi setturi u prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni min-naħa tal-Paċifiku
 • il-possibbiltà li l-Istati tal-Paċifiku jerġgħu jintroduċu d-dazji u l-kwoti jekk l-importazzjonijiet mill-UE jiddisturbaw jew jheddu li jiddisturbaw l-ekonomiji lokali tagħhom
 • regoli dwar l-ostakli tekniċi għall-kummerċ u miżuri sanitarji u fitosanitarji biex jgħinu lill-esportaturi tal-Paċifiku jilħqu l-istandards tal-importazzjoni tal-UE
 • proċeduri doganali effiċjenti u kooperazzjoni msaħħa bejn l-amministrazzjonijiet
 • regoli tal-oriġini mtejba għall-prodotti tas-sajd ipproċessati mill-Paċifiku — l-hekk imsejħa dispożizzjoni ta’ “provvista globali” li hija maħsuba biex tagħti spinta lill-ħolqien tal-impjiegi u l-iżvilupp fir-reġjun.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Fiġi
 • Papua New Guinea
 • Samoa
 • Il-Gżejjer Solomon

Pajjiżi li jistgħu jibbenefikaw fil-futur

 • Tonga esprimiet l-intenzjoni tagħha li taderixxi mal-FSE
 • Timor Leste esprima l-intenzjoni tiegħu li jaderixxi mal-FSE
 • Il-Ftehim jibqa’ miftuħ għall-adeżjoni tal-pajjiżi l-oħra tal-AKP tal-Paċifiku

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-Paċifiku

Il-FSE bejn l-UE u l-Paċifiku jipprevedi dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-Paċifiku, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi twal ta’ liberalizzazzjoni, regoli flessibbli tal-oriġini, flimkien ma’ salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-industriji li għadhom jibdew.

 

Filwaqt li s-swieq tal-UE nfetħu immedjatament u kompletament, l-Istati EPA tal-Paċifiku jiftħu s-swieq tagħhom parzjalment u gradwalment għall-importazzjonijiet mill-UE, filwaqt li jqisu bis-sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp.

Tariffi

 • L-UE tagħti 100 % aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin minn pajjiżi aderenti mal-FSE tal-Paċifiku. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għall-prodotti kollha.
 • Il-pajjiżi tal-FSE tal-Paċifiku jneħħu gradwalment id-dazji b’mod parzjali u gradwali kif ġej
  • Papua New Guinea fetħet b’mod volontarju s-suq tagħha għal 88 % tal-importazzjonijiet tal-UE mill-ewwel jum (anki jekk kienet tibbenefika minn perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ 15 snin)
  • Fiġi qed jiftaħ is-suq tiegħu għal 87 % tal-importazzjonijiet mill-UE fuq 15 snin
  • Samoa tiftaħ is-suq tagħha għal 80 % tal-importazzjonijiet mill-UE fuq 20 snin
  • Il-Gżejjer Solomon jiftħu s-suq tagħhom għal 83 % tal-importazzjonijiet mill-UE fuq 15 snin
 • Jekk l-importazzjonijiet ta’ xi prodotti tal-UE lejn il-pajjiżi tal-FSE tal-Paċifiku jiżdiedu f’daqqa waħda, is-salvagwardji bħall-kwoti tal-importazzjoni u l-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazji jistgħu jiġu applikati mill-pajjiżi aderenti mal-FSE tal-Paċifiku f’ċirkostanzi ta’ ċetanji.

 

Uża l-għażla tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 

Regoli tal-oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Biex jikkwalifika għar-rata preferenzjali, il-prodott tiegħek irid jikkonforma ma’ ċerti regoli li jagħtu prova tal-oriġini tiegħu.

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll II dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Paċifiku.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fi Stat aderenti mal-FSE tal-Paċifiku?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għal tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Paċifiku, dan irid joriġina fl-UE jew fi Stat aderenti mal-FSE tal-Paċifiku. Prodott jitqies li joriġina fl-UE jew fi Stat aderenti mal-FSE tal-Paċifiku, jekk

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola tat-trasport dirett). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott (pereżempju t-tolleranza jew l-akkumulazzjoni).

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-Ftehimiet Kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott.
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali eż. il-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata);
 • operazzjonijietspeċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri għall-ħjut. Regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika.
 • kombinazzjoni ta’ dawn ir-regoli differenti hija possibbli b’konformità mar-regoli differenti alternattivament jew flimkien.

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali li tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 15 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu massimu ta’ materjali mhux oriġinarji espress f’valur elenkat fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 6 tal-Anness 1 “Noti introduttorji”
Kumulazzjoni

Il-Ftehim jipprevedi t-tipi ta’ akkumulazzjoni ta’ oriġini li ġejjin

 • akkumulazzjoni bilaterali, li tippermetti li materjali li joriġinaw fi Stat tal-Paċifiku aderenti mal-FSE jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott
 • akkumulazzjoni sħiħa, li tippermetti li materjali mhux oriġinarji jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE jew fl-Istati tal-FSE tal-Paċifiku, meta jinħadmu jew jiġu pproċessati f’dawk il-pajjiżi jew fi stati AKP oħra jew f’Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej tal-UE
 • akkumulazzjoni djagonali, li tippermetti li materjali li joriġinaw fi kwalunkwe Stat tal-Paċifiku aderenti mal-FSE, fi stat ieħor tal-AKP jew f’Pajjiż jew Territorju extra-Ewropew tal-UE jingħaddu daqslikieku kienu joriġinaw fi Stat tal-Paċifiku aderenti mal-FSE jew fl-UE meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodott taħt ċerti kundizzjonijiet. Dan it-tip ta’ akkumulazzjoni jirrikjedi li jkun hemm fis-seħħ ftehim ta’ kooperazzjoni amministrattiva bejn iż-żewġ pajjiżi minn fejn tiġi akkumulata l-oriġini.

Mit-22 ta’ Frar 2019, l-UE tista’ tapplika akkumulazzjoni djagonali ma’ ċerti stati AKP u ma’ pajjiżi u territorji extra-Ewropej tal-UE (ĠU C 69, 22.2.2019, p. 2).

 • akkumulazzjoni ma’ pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw, li tippermetti li materjali li joriġinaw f’pajjiżi bħal dawn jingħaddu bħala li joriġinaw fi stat tal-Paċifiku meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott, sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti jew ir-regola tat-trasport dirett:

Trasport minn pajjiż terz: regola ta’ trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn Stat aderenti mal-FSE tal-Paċifiku (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

It-trasbord jew il-ħażna temporanja f’pajjiż terz huma permessi jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali u ma jsirux operazzjonijiet fuqhom għajr

 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni ddisinjata biex tippreservahom f’kundizzjoni tajba

Il-prodotti oriġinarji jistgħu jiġu ttrasportati permezz ta’ pipeline li jgħaddi minn territorju ieħor għajr dak tal-Istati tal-FSE tal-Paċifiku jew tal-UE.

Trid tinġieb evidenza tat-trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Restituzzjoni tad-dazji

Ir-rifużjoni tad-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat skont tariffa preferenzjali hija permessa skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Paċifiku.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri tal-oriġini relatati ma’ talbiet għal tariffa preferenzjali u verifika mill-awtoritajiet doganali huma stabbiliti fit-Titolu IV dwar il-prova tal-oriġini u fit-Titolu V dwar l-arranġamenti għall-kooperazzjoni amministrattiva. Huma jiċċaraw, pereżempju, kif:

 • tiddikjara l-oriġini ta’ prodott
 • biex titlob preferenzi
 • l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Kif titlob tariffa preferenzjali?

Biex tibbenefika minn trattament preferenzjali, trid tipprovdi prova tal-oriġini.

 • se jkollok bżonn jew
  • ċertifikat ta’ moviment EUR.1 jew
  • dikjarazzjoni tal-oriġini
 • il-prova tal-oriġini hija valida għal perjodu ta’ 10-il xahar mid-data tal-ħruġ
 • ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx
  • EUR 500 għal pakketti żgħar
  • EUR 1,200 għall-bagalji personali

Prova tal-Oriġini

Ċertifikat ta’ moviment EUR.1

 • Iċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur
 • L-Anness III jinkludi mudell ta’ ċertifikat EUR.1 u jagħti struzzjonijiet għall-mili tiegħu
 • l-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati

Dikjarazzjoni tal-oriġini (awtodikjarazzjoni mill-esportatur)

 • l-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fi Stat aderenti mal-FSE tal-Paċifiku billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir minn
  • esportatur approvat, jew
  • kwalunkwe esportatur, jekk il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx l-EUR 6,000

 

Esportaturi approvati

L-esportaturi skont dan il-ftehim jistgħu jfittxu awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet doganali tagħhom biex jagħmlu dikjarazzjonijiet tal-oriġini għal prodotti ta’ kwalunkwe valur.

L-esportatur irid jipprovdi garanziji suffiċjenti lill-awtoritajiet doganali li l-istatus oriġinarju tal-prodotti u t-twettiq tar-rekwiżiti l-oħra kollha tal-ftehim (Protokoll) jistgħu jiġu vverifikati.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat fil-każ ta’ kwalunkwe abbuż.

X’għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni tal-oriġini?

 • l-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor li jidentifika l-prodott (l-Anness IV): “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru tal-awtorizzazzjoni doganali... ) tiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
 • trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak

Sottomissjoni

 • tista’ ssir dikjarazzjoni tal-oriġini mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn wara li l-prodotti li tirreferi għalihom ikunu ġew importati
 • meta timla dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra ta’ oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-Parti li timporta u dik esportatriċi
 • kontrolli li jsiru mid-dwana lokali — żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi

L-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jiddeterminaw l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi bir-riżultati.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Għal deskrizzjoni ta’ kif tagħti prova tal-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffi preferenzjali u ta’ regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini ta’ hawn fuq.

Skopri dwar dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali oħra meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Għal informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Oqsma oħra

Kompetizzjoni

 • mill-2014, l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi tal-FSE
 • l-UE mminimizzat il-miżuri bil-produzzjoni u d-distorsjoni tal-kummerċ
 • jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba żidiet qawwija fl-importazzjoni mill-Ewropa, il-FSE tal-Paċifiku jippermetti li jittieħdu miżuri biex jiġu protetti s-setturi industrijali u l-industrija li għadha kemm tibda

L-iżvilupp sostenibbli u d-drittijiet tal-bniedem

Il-FSE bejn l-UE u l-Paċifiku huwa bbażat b’mod espliċitu fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbiliti fil-Ftehim ta’ Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba.

 • il- “klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbilit skont il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk kwalunkwe parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • l-istituzzjonijiet konġunti tal-FSE għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw u jivvalutaw l-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. F’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

Tisħiħ tal-kapaċitajiet u assistenza teknika

L-UE tipprovdi għajnuna teknika Għajnuna għall-Kummerċ. Dan jgħin lill-pajjiżi jadattaw il-proċeduri doganali tagħhom u jnaqqsu l-burokrazija. Għalik, dan ifisser inqas xkiel meta tittratta mad-dwana.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr