Il-ftehimiet kummerċjali

Bħalissa, l-UE għandha fis-seħħ l-akbar netwerk kummerċjali fid-dinja, b’aktar minn 40 ftehim individwali ma’ pajjiżi u reġjuni. Dawn il-ftehimiet jiffaċilitaw il-kummerċ ta’ prodotti u servizzi bejn l-UE u s-sħab esterni tagħha.

Ftehimiet ġodda għadhom qed jiżdiedu mal-lista u qed jiġu riveduti ftehimiet aktar antiki u qed jiġu nnegozjati aġġornamenti mal-pajjiżi sħab.

L-eliminazzjoni tat-tariffi

Uħud mill-ftehimiet jiffukaw prinċipalment fuq l-eliminazzjoni tat-tariffi

  • Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni ma’ tmien pajjiżi Mediterranji (l-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, it-Territorju Okkupat Palestinjan u t-Tuneżija)
  • Ftehimiet mal-Messiku u ċ-Ċilì
  • Ftehimiet dwar iż-Żona Ekonomika mal-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja
  • Unjonijiet Doganali ma’ Türkiye, Andorra u San Marino
  • Ftehimiet ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ma’ sitt pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (l-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kosovo, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq u s-Serbja) li fihom dispożizzjonijiet addizzjonali bi tħejjija għall-integrazzjoni progressiva tagħhom fis-suq tal-UE
  • Ftehimiet mal-Iżvizzera u l-Gżejjer Faeroe

Aċċess aktar komprensiv għas-suq

Oħrajn jinkludu impenji ħafna usa’ dwar il-ftuħ tal-kummerċ fi prodotti u servizzi, kif ukoll dwar investimenti, akkwist pubbliku, kompetizzjoni, sussidji u kwistjonijiet regolatorji

Dawn il-ftehimiet għandhom l-għan li jiżviluppaw sistemi kummerċjali aktar b’saħħithom ibbażati fuq ir-regoli u fuq il-valuri mal-pajjiżi sħab kummerċjali kkonċernati u jinkludu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli.

Dawk l-aktar reċenti għandhom ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi biex jindirizzaw l-isfidi ffaċċjati mill-ekonomiji u s-soċjetajiet moderni, bħall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika mal-Ġappun, li jinkludi kapitolu dwar l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, kif ukoll dispożizzjonijiet iddedikati dwar is-servizzi tal-informazzjoni u tat-telekomunikazzjoni, u l-kummerċ elettroniku.

Approssimazzjoni legali

Tip speċifiku ta’ ftehimiet jikkonċentra fuq l-issikkar tar-rabtiet ekonomiċi bejn l-UE u l-ġirien tagħha billi jqarreb l-oqfsa regolatorji tagħhom lejn il-liġi tal-UE, b’mod partikolari f’oqsma relatati mal-kummerċ. Dan huwa minnu pereżempju għall-ftehimiet ma’

L-iżvilupp

Tip speċjali ieħor ta’ ftehimiet għandu objettiv espliċitu ta’ żvilupp. Dawn huma ftehimiet kummerċjali asimetriċi, bin-naħa tal-AKP tilliberalizza madwar 80 % tal-kummerċ fuq perjodu ta’ bejn 15 u 20 sena, filwaqt li l-UE tagħti aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti mill-ewwel jum.

Għalissa, il-biċċa l-kbira ta’ ftehimiet bħal dawn ikopru l-kummerċ fil-merkanzija u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) mal-Karibew jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar is-servizzi, l-investiment u suġġetti oħra relatati mal-kummerċ.

Skont dawn il-ftehimiet, l-UE tipprovdi assistenza sostanzjali relatata mal-kummerċ biex tappoġġa lill-pajjiżi sħab fl-implimentazzjoni tal-ftehimiet, it-tisħiħ tal-kompetittività tal-esportazzjoni u l-bini ta’ infrastruttura ekonomika. Il-pajjiżi kkonċernati jappartjenu għar-reġjuni Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr