Servizzi fi ftehimiet kummerċjali tal-UE

Il-ftehimiet kummerċjali konklużi jew li qed jiġu nnegozjati mill-UE jkopru l-kummerċ fis-servizzi. L-objettiv tal-UE fin-negozjati kummerċjali bilaterali huwa li jiġi żgurat li l-fornituri tas-servizzi tal-UE jkunu jistgħu jipprovdu servizzi fi swieq barranin u ma jkunux diskriminati fil-konfront ta’ operaturi nazzjonali jew operaturi barranin oħra fl-istess settur.

Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE tipikament jinkludu firxa wiesgħa ta’ prinċipji regolatorji f’ċerti setturi ewlenin bħal

  • telekomunikazzjoni
  • is-servizzi finanzjarji
  • trasport marittimu
  • kummerċ diġitali

Barra minn hekk, il-partijiet ta’ ftehim jippreżentaw fid-dettall il-kundizzjonijiet ta’ aċċess għas-suq tagħhom fl- “iskedi ta’ impenji speċifiċi” tagħhom.

In-negozjati kummerċjali dwar is-servizzi la huma dwar il-privatizzazzjoni u lanqas dwar id-deregolamentazzjoni, iżda biss dwar il-faċilitazzjoni progressiva tal-kummerċ permezz ta’ aktar ftuħ għall-fornituri tas-servizzi barranin.

Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE kif ikopru l-kummerċ fis-servizzi u l-investiment?

Hemm, b’mod ġenerali, żewġ kategoriji ewlenin ta’ impenji

  • l-impenn tal-Aċċess għas-Suq
  • l-impenn Nazzjonali għat-Trattament

Impenn ta’ Aċċess għas-Suq

Dan huwa l-impenn li l-fornituri tas-servizzi jew l-investituri ta’ xulxin jitħallew ikollhom aċċess għas-suq tas-servizzi domestiċi u li ma jiġux imposti restrizzjonijiet kwantitattivi, bħal limitazzjonijiet fuq

  • l-għadd ta’ fornituri jew ta’ operazzjonijiet ta’ servizz
  • il-valur totali tat-tranżazzjonijiet
  • il-parteċipazzjoni ta’ kapital barrani skont il-kwantità

Impenn ta’ Trattament Nazzjonali

Dan huwa l-impenn li l-fornituri tas-servizzi barranin jew l-investituri jiġu ttrattati b’mod mhux inqas favorevoli mill-fornituri tas-servizzi jew l-investituri stess.

Kull Parti tista’ tistabbilixxi kundizzjonijiet jew eċċezzjonijiet għall-impenji tagħha, spiss imsejħa “limitazzjonijiet” jew “riżervi”. L-impenji u l-eċċezzjonijiet huma mniżżla fl-hekk imsejħa skedi, li jiffurmaw parti integrali mill-ftehim kummerċjali.

Anki jekk xi Parti ma tinkludix eċċezzjonijiet fl-iskeda tagħha — u tieħu dak li jissejjaħ “impenn sħiħ” — dan ma jfissirx li s-settur huwa jew se jkun deregolat.

Il-parti tista’ tkompli tirregola dak is-settur iżda jkollha tagħmel dan mingħajr ma timponi kwoti jew tiddiskrimina, għalhekk ir-regoli għandhom japplikaw bl-istess mod għall-fornituri tas-servizzi domestiċi u barranin kif ukoll għall-investituri.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr