Mistoqsijiet Frekwenti:

Xi tfisser il- “mod ta’ provvista” għas-servizzi?

Il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi tipikament iseħħ fi kwalunkwe wieħed minn dawn l-erba’ modi ta’ forniment

  • Forniment transkonfinali ta’ servizzi: huwa l-forniment ta’ servizz mit-territorju ta’ pajjiż wieħed fit-territorju ta’ pajjiż ieħor.
  • Konsum barra mill-pajjiż: huwa l-forniment ta’ servizz fit-territorju ta’ pajjiż wieħed lill-konsumatur ta’ pajjiż ieħor.
  • Preżenza kummerċjali: huwa l-forniment ta’ servizz minn fornitur ta’ servizz ta’ pajjiż wieħed, permezz ta’ preżenza kummerċjali, fit-territorju ta’ pajjiż ieħor.
  • Preżenza/Moviment ta’ persuni fiżiċi/professjonisti: huwa l-forniment ta’ servizz minn fornitur ta’ servizz ta’ pajjiż wieħed, permezz tal-preżenza ta’ persuni fiżiċi ta’ pajjiż fit-territorju ta’ pajjiż ieħor.

L-assistent Kummerċjali tiegħi għas-Servizzi u l-Investiment ma jkoprix it-tieni mod ta’ provvista msemmi hawn fuq, “konsum barra mill-pajjiż”, peress li dan il-mod ta’ provvista jiffoka fuq il-moviment tal-konsumatur lejn pajjiżi terzi.

Tista’ ssib iktar informazzjoni hawnhekk.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr