Vanliga frågor:

Vad menas med ”tillhandahållande” av tjänster?

Internationell handel med tjänster förekommer vanligtvis inom något av dessa fyra leveranssätt.

  • Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: det är tillhandahållandet av en tjänst från ett lands territorium till ett annat lands territorium.
  • Konsumtion utomlands: det rör sig om tillhandahållande av en tjänst inom ett lands territorium till en konsument i ett annat land.
  • Kommersiell närvaro: det är fråga om tillhandahållande av en tjänst av en tjänsteleverantör från ett land, genom kommersiell närvaro, på ett annat lands territorium.
  • Närvaro/rörlighet för fysiska personer/yrkesverksamma: det är fråga om tillhandahållande av en tjänst av en tjänsteleverantör från ett land, genom närvaro av fysiska personer från ett land på ett annat lands territorium.

Min handelsassistent för tjänster och investeringar omfattar inte det andra leveranssätt som nämns ovan, ”konsumtion utomlands”, eftersom detta leveranssätt är inriktat på konsumentens rörlighet till tredjeländer.

Mer information finns här.

Dela sidan:

Genvägar