Често задавани въпроси:

Какво означава „начин на предоставяне“ на услугите?

Международната търговия с услуги обикновено се осъществява при всеки от тези четири вида доставки.

  • Трансгранично предоставяне на услуги: това е доставка на услуга от територията на една държава на територията на друга държава.
  • Потребление в чужбина: това е доставката на услуга на територията на една държава на потребител от друга държава.
  • Търговско присъствие: това е доставка на услуга от доставчик на услуги от една държава чрез търговско присъствие на територията на друга държава.
  • Присъствие/движение на физически лица/специалисти: това е доставка на услуга от доставчик на услуги от една държава чрез присъствието на физически лица от една държава на територията на друга държава.

Моят търговски асистент по въпросите на услугите и инвестициите не обхваща втория посочен по-горе начин на доставка — „потребление в чужбина“, тъй като този начин на доставка е съсредоточен върху движението на потребителя към трети държави.

Можете да намерите повече информация тук.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки