Полезни връзки

Европейски съюз

Дирекции, мрежи и бази данни

ЕО — програми за развитие

Митнически и данъчни организации

Европейски съюз

Държавите членки

Страни кандидатки за ЕС

Международна

Статистически ресурси

Европейски съюз

Международна

Търговско-промишлени палати

Европейски съюз

Държавите членки

Връзките предоставят информация за основните търговски асоциации на държавите членки и съответните им мрежи. За някои държави членки тази информация е допълнена с връзки към други съответни търговски организации:

Международна

Професионални асоциации

Европейски съюз

Международна

Бизнес указатели

Пазари

Събития

 

Мрежи на чуждестранни мисии

Европейски съюз

Държавите членки

Регионални бюра за помощ в областта на търговията

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки