Полезни връзки

Европейски съюз

Дирекции, мрежи и бази данни

ЕК — програми за развитие

Митнически и данъчни организации

Европейски съюз

Държави членки

Страни кандидатки за членство в ЕС

Интернешънъл

Статистически ресурси

Европейски съюз

Интернешънъл

Търговско-промишлени палати

Европейски съюз

Държави членки

Връзките предоставят информация за основните търговски асоциации на държавите членки и съответните им мрежи. За някои държави членки тази информация е допълнена с връзки към други съответни търговски организации:

Интернешънъл

Професионални сдружения

Европейски съюз

Интернешънъл

Бизнес директории

Пазари

Събития

 

Мрежи от чуждестранни мисии

Европейски съюз

Държави членки

Регионални бюра за помощ в областта на търговията

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки