Декларация за достъпност

Това твърдение се отнася за съдържание, публикувано на URL адрес: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Тя не важи за друго съдържание или уебсайтове, публикувани на негови поддомейни. За тези уебсайтове и тяхното съдържание ще има отделни декларации за достъпност.

Този уебсайт се управлява от ГД „Търговия „, отдел F1 „Единна входна точка за правоприлагане, достъп до пазара и МСП“. Проектиран е да се използва от възможно най-много хора, включително хора с увреждания.

Вие трябва да:

 • да увеличавате големината на знаците до 200 % без проблеми,
 • разгледате по-голямата част от уебсайта, като използвате единствено клавиатура,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате съвременен екран и софтуер за разпознаване на реч (на вашия компютър или телефон).

Този уебсайт е проектиран така, че да съответства на техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения, EN 301 549, v.3.2.1. Той се придържа плътно към ниво „AA“ на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1.

Статус на съответствието

Този уебсайт е в пълно съответствие с техническия стандарт EN 301 549 v.3.2.1 и Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1, ниво AA. Вж. Недостъпно съдържание за повече подробности.

Уебсайтът е тестван за последен път на 19 април 2023 г.

Подготовка на настоящата декларацията

Това изявление беше преразгледано на 19 април 2023 г.

Оценката на съответствието на уебсайта Access2Markets с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 беше извършена със самооценка от ГД „Търговия“, отдел R3.

Обратна връзка


Приветстваме Вашите коментари относно достъпността на уебсайта Access2Markets. Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки по отношение на достъпността:

 • Имейл: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Формуляр за обратна връзка: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Опитваме се да отговаряме в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на запитването от компетентната служба на Комисията.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Уебсайтът Access2Markets е разработен така, че да бъде съвместим със следните помощни технологии:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • В комбинация с последните версии на JAWS, NVDA и VoiceOver.

Технически разпоредби

Достъпността на уебсайта Access2Markets разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или допълнителни модули, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Недостъпно съдържание

Въпреки усилията ни да осигурим достъпност на уебсайта Access2Markets, ние сме наясно с някои ограничения. По-долу е представено описание на известните ограничения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу.

Известни ограничения за уебсайта Access2Markets:

 1. Някои документи във формат PDF не са достъпни
 2. Някои видеоматериали не съдържат надписи
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки