Тарифи

Тарифата е данък върху вноса или износа на стоки между държави.

Митата са форма на регулиране на външната търговия и политика, която облага чуждестранните продукти с цел насърчаване или защита на местната промишленост.

Тарифите са специфични

  • за всяко търговско отношение между държавата износител и държавата на внос. Когато съществува търговско споразумение между тези държави, митата понякога са по-ниски или премахнати. Прочетете повече за търговските споразумения и търговските споразумения на ЕС
  • за продукт. Тъй като тарифите могат да варират значително при различните продукти, е важно да се знае точният код на продукта, за да може да се определят митата, които ще се прилагат. Прочетете повече за класификацията на продуктите и обвързващата тарифна информация

Наред с квотите за внос и износ, тарифите са сред най-широко използваните инструменти за защита на националното производство от нелоялна конкуренция.

Прочетете повече за различните видове тарифни мерки в този раздел

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки