EORI номер

За митнически цели търговците, установени на митническата територия на Съюза, се нуждаят от регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори, например за подаване на митническа декларация.

Търговците, които не са установени на митническата територия на Съюза, също се нуждаят от EORI номер за различни ситуации.

Предприятията и лицата, които желаят да търгуват, трябва да използват EORI номера като идентификационен номер във всички митнически процедури, когато обменят информация с митническите администрации.

Моля, прочетете всички подробности тук.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки