Етикетиране и опаковане

Тази страница служи като референтен документ само за продуктовите изисквания, валидни за целия ЕС. В зависимост от държавата на местоназначение от ЕС могат да се прилагат допълнителни изисквания. За повече подробности направете справка с „Моят търговски асистент“.

Моля, имайте предвид, че на тази страница е предоставено общо описание на всяко заглавие на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Указания за етикетиране и опаковане

Категориите продукти, изброени по-долу, трябва да отговарят на изискванията на ЕС за етикетиране, които имат за цел да гарантират, че потребителите получават цялата съществена информация, за да направят информиран избор, когато пазаруват

 

Етикетиране на рибни продукти

 

Етикетиране на храните

 

Етикетиране на обувните изделия

 

Етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

 

Етикетиране на месни продукти

 

Етикетиране на текстилни изделия

 

Енергийно етикетиране на гуми

 

Представяне и етикетиране на вино и някои лозаро-винарски продукти

 

Опаковане

Опаковките, предлагани на пазара в ЕС, трябва да отговарят на общите изисквания, които имат за цел опазване на околната среда, както и на специфичните разпоредби, предназначени да предотвратят всякакъв риск за здравето на потребителите.

 

Схема за екомаркировка

Екомаркировката на ЕС се присъжда на продукти с най-ниско въздействие върху околната среда в дадена продуктова гама. Целта на „логото на цветето“ е да помогне на потребителите да идентифицират тези продукти, които допринасят значително за подобрения във връзка с ключови екологични аспекти. Продуктите могат да се продават на пазара на ЕС без логото на цветето, тъй като няма разпоредби, които да задължават да се кандидатства за екомаркировка.

 

Екомаркировка за светлинни източници

 

Екомаркировка за универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения

 

Екомаркировка за детергенти за съдомиялни машини

 

Екомаркировка за съдомиялни машини

 

Екомаркировка за твърди настилки и облицовки

 

Екомаркировка за обувки

 

Екомаркировка за дървени мебели

 

Екомаркировка за детергенти за ръчно миене на съдове

 

Екомаркировка за абсорбиращи продукти за лична хигиена

 

Екомаркировка за преносими компютри

 

Екомаркировка за перилни детергенти

 

Екомаркировка за смазочни материали

 

Екомаркировка за матраци

 

Екомаркировка за бои и лакове

 

Графична хартия с екомаркировка и за хартия тип тишу и продукти тип тишу

 

Екомаркировка за персонални компютри

 

Екомаркировка за печатна хартия

 

Екомаркировка за козметични продукти с отмиване

 

Екомаркировка за текстилни подови настилки

 

Екомаркировка за текстилни продукти

 

Екомаркировка за телевизори

 

Екомаркировка за растежни среди, подобрители на почвата и мулч

 

Екомаркировка за водогрейни топлоизточници

 

Екомаркировка за дървени подови настилки

 

Екомаркировка за санитарни арматури

 

Екомаркировка за оборудване за получаване на изображения

 

Екомаркировка за промивни тоалетни и писоари

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки