Označování a balení

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro celounijní požadavky na výrobky. V závislosti na zemi určení může platit zvláštní požadavky v závislosti na zemi určení. Podrobné informace naleznete na My Trade Assistant.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je ve všech jazycích EU uveden obecný popis každého čísla. Tyto údaje jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Pokyny pro označování a balení

Níže uvedené kategorie výrobků musí být v souladu s požadavky EU na označování, které mají zajistit, aby spotřebitelé získali všechny základní informace, které jim umožní učinit informovanou volbu při nákupu

 

Označování produktů rybolovu

 

Označování potravin

 

Označování obuvi

 

Označování výrobků spojených se spotřebou energie

 

Označování masných výrobků

 

Označování textilií

 

Označování pneumatik energetickými štítky

 

Úprava a označování vína a některých vinařských produktů

 

Balení

Obaly uváděné na trh v EU musí být v souladu s obecnými požadavky, jejichž cílem je ochrana životního prostředí, a zvláštními ustanoveními, která mají zabránit jakémukoli riziku pro zdraví spotřebitelů.

 

Systém ekoznačky

Ekoznačka EU se uděluje výrobkům s nejnižším dopadem na životní prostředí v sortimentu výrobků. Cílem „loga květin“ je pomoci spotřebitelům identifikovat tyto výrobky, které významně přispívají ke zlepšení klíčových environmentálních aspektů. Výrobky mohou být prodávány na trhu EU bez loga květin, neboť neexistují předpisy, které by se zavazovaly k podávání žádostí o ekoznačku.

 

Ekoznačka pro zdroje světla

 

Ekoznačka pro univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení

 

Ekoznačka pro mycí prostředky do myček nádobí

 

Ekoznačka pro myčky nádobí

 

Ekoznačka pro tvrdé krytiny

 

Ekoznačka pro obuv

 

Ekoznačka pro dřevěný nábytek

 

Mycí prostředky pro ruční mytí nádobí

 

Ekoznačka pro savé hygienické výrobky

 

Ekoznačka pro notebooky

 

Ekoznačka pro prací prostředky

 

Ekoznačka pro maziva

 

Ekoznačka pro postelové matrace

 

Ekoznačka pro barvy a laky

 

Grafický papír pro ekoznačku a hedvábný papír a výrobky z hedvábného papíru

 

Ekoznačka pro osobní počítače

 

Ekoznačka pro tištěný papír

 

Ekoznačka pro kosmetické přípravky, které se oplachují

 

Ekoznačka pro textilní podlahové krytiny

 

Ekoznačka pro textilní výrobky

 

Ekoznačka pro televizní přijímače

 

Ekoznačka pro pěstební substráty, pomocné půdní látky a mulč

 

Ekoznačka pro teplovodní ohřívače

 

Ekoznačka pro dřevěné podlahové krytiny

 

Zdravotnětechnické armatury

 

Ekoznačka pro zobrazovací zařízení

 

Ekoznačka pro splachovací záchody a pisoáry

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy