Označování a balení

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Podrobné informace naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis každé položky uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Pokyny pro označování a balení

Níže uvedené kategorie výrobků musí splňovat požadavky EU na označování, jejichž cílem je zajistit, aby spotřebitelé měli při nákupu k dispozici všechny základní informace, aby se mohli informovaně rozhodnout.

 

Označování produktů rybolovu

 

Označování potravin

 

Označování obuvi

 

Označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky

 

Označování masných výrobků

 

Označování textilních výrobků etiketami

 

Označování pneumatik energetickými štítky

 

Obchodní úprava a označování vína a některých vinařských produktů

 

Balení,

Obaly uváděné na trh v EU musí splňovat obecné požadavky, jejichž cílem je ochrana životního prostředí, jakož i zvláštní ustanovení, jejichž cílem je zabránit jakémukoli riziku pro zdraví spotřebitelů.

 

Systém ekoznačky

Ekoznačka EU se uděluje výrobkům s nejnižším dopadem na životní prostředí v řadě výrobků. Cílem „loga květiny“ je pomoci spotřebitelům identifikovat ty výrobky, které významně přispívají ke zlepšení klíčových environmentálních aspektů. Výrobky mohou být prodávány na trhu EU bez loga květiny, protože neexistují žádné předpisy, které by ukládaly povinnost žádat o ekoznačku.

 

Ekoznačka pro světelné zdroje

 

Ekoznačka pro univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení

 

Ekoznačka pro mycí prostředky do myček nádobí

 

Ekoznačka myček nádobí

 

Ekoznačka pro tvrdé krytiny

 

Ekoznačka pro obuv

 

Ekoznačka pro dřevěný nábytek

 

Ekoznačka pro mycí prostředky pro ruční mytí nádobí

 

Ekoznačka pro savé hygienické výrobky

 

Ekoznačka pro notebooky

 

Ekoznačka pro prací prostředky

 

Ekoznačka pro maziva

 

Ekoznačka postelových matrací

 

Ekoznačka pro barvy a laky

 

Grafický papír s ekoznačkou a hedvábný papír a výrobky z hedvábného papíru

 

Ekoznačka pro osobní počítače

 

Ekoznačka pro potištěný papír

 

Ekoznačka pro kosmetické přípravky, které se oplachují

 

Ekoznačka pro textilní podlahové krytiny

 

Ekoznačka pro textilní výrobky

 

Ekoznačka pro televizní přijímače

 

Ekoznačka pro pěstební substráty, pomocné půdní látky a mulč

 

Ekoznačka pro ohřívače na bázi vody

 

Ekoznačka pro dřevěné podlahové krytiny

 

Ekoznačka pro zdravotnětechnické armatury

 

Ekoznačka pro zobrazovací zařízení

 

Ekoznačka pro splachovací záchody a pisoáry

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy