Zboží zcela získané

Aby bylo možné určit původ Vašeho výrobku, pravidla původu rozlišují mezi zcela získanými výrobky a zbožím, které je v zemi vývozu dostatečně upraveno.

Zboží, které bylo zcela získáno ve vyvážející zemi, je zbožím, které se vyrábí/zpracovává výhradně v EU a /nebo v partnerské zemi, aniž by do něj byly začleněny materiály z jakékoli jiné země.

To zahrnuje mimo jiné i rostliny, minerály nebo živá zvířata.

Pro tyto produkty se rozumí, že

 • zelenina pochází ze země, ve které byly sklizeny v této zemi.
 • zvířata pocházejí ze země, která se narodila a byla tam chována
 • nerostné suroviny pocházejí ze země, v níž byly vytěženy

V případě rybích produktů činí pravidla původu EU rozdíl mezi

 • ryby zachycené v teritoriálních vodách obchodní partnerské země – tyto ryby se považují za pocházející bez dodatečných podmínek
 • ryby chycené mimo teritoriální moře obchodní partnerské země – tyto ryby jsou považovány za pocházející pouze z toho, že byly odloveny plavidlem
  • plující pod vlajkou EU a /nebo partnerské země
  • registrovaná v EU nebo v partnerské zemi
  • ve vlastnictví státního příslušníka EU nebo partnerské země nebo společnosti, která má hlavní místo obchodní činnosti, a alespoň 50 % ve vlastnictví státních příslušníků EU a /nebo obchodních partnerů.
  • v některých případech je rovněž požadováno, aby nejméně 50 % členů posádky bylo rovněž státním příslušníkem EU nebo obchodní partnerské země.

Pro úplnost viz příloha o pravidlech původu týkající se každé preferenční dohody.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy