Celní unie EU-Andorra

Máte zájem o dovoz výrobků z Andorry? Tento oddíl vám pomůže pochopit celní unii EU s Andorrou.

Stručný přehled

Celní unie mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím byla vytvořena v roce 1990. Předpokládá, že

 • volný pohyb zboží mezi oběma částmi celní unie v důsledku zrušení celních a nesazebních opatření
 • společný celní sazebník, společná obchodní politika a společné prohlášení v preferenčních dohodách ES
 • přijetí ustanovení o dovozních formalitách uplatňovaných Společenstvím vůči třetím zemím a právních a správních předpisů vztahujících se na celní záležitosti ve Společenství a nezbytných pro řádné fungování celní unie Andorrou
 • zvláštní clo/osvobození od daně pro cestující

Obchod se zbožím

 • celní unie zahrnuje všechny produkty uvedené v kapitolách 25 a 97 harmonizovaného systému (HS)
 • celní unie se nevztahuje na zemědělské produkty. Produkty, které spadají do kapitol 1–24 HS a které pocházejí z Andorry, jsou však při dovozu do EU osvobozeny od dovozního cla. Preferenční zacházení se navíc vztahuje na specifické tabákové výrobky EU dovážené do Andorry.

Tarify

 • nulové clo a nulové kvóty na zboží, na něž se vztahuje celní unie
 • u zpracovaných zemědělských produktů se zrušení dovozních cel a poplatků s rovnocenným účinkem vztahuje na cla tvořící pevnou složku poplatku z dovozu těchto produktů do Společenství z Andorrského knížectví, zatímco pohyblivá složka se nadále uplatňuje.
 • přečtěte si cla na váš konkrétní produkt pocházející z EU a vyvážený do Andorry pomocí Mojeho obchodního asistenta
 • přečtěte si cla na váš konkrétní produkt pocházející z Andorry a vyvážený do EU za pomoci mého obchodního asistenta

Pravidel původu

 

Přečtěte si pravidla původu, která se vztahují na váš konkrétní produkt, na Můj obchodní asistent.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

 • Andorrské knížectví přijalo celní předpisy nezbytné pro řádné fungování celní unie na základě celního kodexu Společenství a jeho prováděcích předpisů.
 • pokud Andorrské knížectví přiznává celní preference autonomně a jeho orgány si přejí provést následnou kontrolu osvědčení o původu (EUR.1 nebo tiskopis A) nebo prohlášení na faktuře, provádí tyto kontroly jeden z určených celních úřadů Společenství.
 • náhradní osvědčení vydaná celními úřady Společenství nebo celními úřady Andorrského knížectví, pod jejichž dohledem byly produkty umístěny, se přijímají ve druhé části celní unie za podmínek stanovených v každém z těchto režimů.
 • Andorra se použije mutatis mutandis nařízení č. 1207/2001 (prohlášení dodavatele)
 • další informace o dokladech a postupech celního odbavení potřebných pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • více informací o právních předpisech v oblasti duševního vlastnictví a zeměpisných označení v EU a o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví v obchodu

Obchod se službami

 • více informací o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Zadávání veřejných zakázek

 • obecné informace o právních předpisech, pravidlech a přístupu na různé trhy v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • konkrétní informace o trhu EU s veřejnými zakázkami

Kolektivního

 • najděte obecné informace, které vám umožní investovat v zahraničí
 • zde najdete konkrétní informace o tom, zda investujete do EU ze zahraničí

Odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy