Celní unie EU-Andorra

Máte zájem o dovoz výrobků z Andorry? Tento oddíl Vám pomáhá pochopit celní unii EU s Andorrou.

Ve stručnosti

Celní unie mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím byla založena v roce 1990. Předpokládá se

 • volný pohyb mezi oběma částmi celní unie za zahrnuté zboží v důsledku odstranění celních a necelních opatření
 • společný celní sazebník, společná obchodní politika a společné prohlášení v preferenčních dohodách ES
 • přijetí ustanovení týkajících se dovozních formalit uplatňovaných Společenstvím vůči třetím zemím a právních a správních předpisů vztahujících se na celní záležitosti ve Společenství a nezbytné pro řádné fungování celní unie
 • zvláštní osvobození od daně pro cestující

Obchod se zbožím

 • celní unie zahrnuje všechny produkty, které jsou uvedeny v kapitolách 25 a 97 harmonizovaného systému (HS).
 • celní unie se nevztahuje na zemědělské produkty. Avšak výrobky, které spadají do kapitol 1–24 harmonizovaného systému pocházejících z Andorry, jsou při dovozu do EU osvobozeny od dovozního cla. Preferenční zacházení se navíc vztahuje na konkrétní tabákové výrobky z EU dovezené do Andorry.

Tarify

 • nulová celní sazba a nulové celní kvóty u zboží, na které se vztahuje celní unie
 • u zpracovaných zemědělských produktů se zrušení dovozních cel a poplatků s rovnocenným účinkem vztahuje na cla představující pevnou složku poplatku z dovozu těchto produktů do Společenství z Andorrského knížectví, zatímco proměnlivá složka zůstává v platnosti.
 • Celní sazby pro Váš konkrétní produkt pocházející z EU a vyvážené do Andorry za pomoci oddělení „My Trade Assistant
 • Celní sazby pro Váš konkrétní produkt pocházející z Andorry a vyvážené do EU za pomoci oddělení „My Trade Assistant

Pravidla původu

 

Zkontrolujte pravidla původu, která se vztahují na váš konkrétní produkt v části My Trade Assistant.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Hledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na Váš výrobek a jeho zemi původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí svého názvu v vestavném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • Vyhledávání pravidel týkajících se zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na Váš výrobek a jeho země původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí svého názvu v vestavném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

 • Andorrské knížectví přijalo celní předpisy nezbytné pro řádné fungování celní unie na základě celního kodexu Společenství a jeho prováděcích předpisů.
 • pokud Andorrské knížectví uděluje autonomní celní preference a jeho orgány chtějí provést následnou kontrolu osvědčení o původu (EUR.1 nebo formulář A) nebo prohlášení na faktuře, provádí tyto kontroly jeden z určených celních úřadů Společenství.
 • náhradní osvědčení vydaná celními úřady Společenství nebo celními úřady Andorrského knížectví, pod jejichž kontrolou byly produkty umístěny, budou v jiné části celní unie přijata za podmínek stanovených v každém z těchto postupů.
 • Andorra se použije obdobně nařízení č. 1207/2001 (prohlášení dodavatele)
 • zjistěte více o dokladech o celní odbavení a o postupech nutných pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • další informace o právních předpisech EU v oblasti duševního vlastnictví a o právu duševního vlastnictví, jakož i o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví v oblasti obchodu

Obchod službami

 • další informace o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Veřejné zakázky

 • informace o právních předpisech upravujících zadávání veřejných zakázek, pravidlech a přístupu na různé trhy
 • přehled konkrétních informací o trhu veřejných zakázek v EU

Investice

 • seznamte se s obecnými informacemi, které vám umožní investovat do zahraničí.
 • pokud investujete do EU ze zahraničí, najít konkrétní informace

Odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy