Normy a posuzování shody

Normy a posuzování shody

Normy a postupy posuzování shody spolu s technickými předpisy jsou tři faktory, které mohou představovat technické překážky obchodu.

Zatímco technické předpisy stanoví povinné požadavky na výrobky, normy obsahují dobrovolné podrobné technické specifikace a kritéria pro vlastnosti výrobků, které pomáhají výrobcům dodržovat povinné požadavky stanovené v technických předpisech.

Postupy posuzování shody jsou nástrojem k prokázání toho, že výrobek splňuje všechny příslušné povinné požadavky na výrobek. Posuzování shody třetí stranou vyžaduje zásah nezávislých subjektů posuzování shody nebo veřejných orgánů a je obvykle vyžadováno pro výrobky se středním až vysokým rizikem. Je-li vyžadováno povinné posouzení shody třetí stranou, zvyšuje se tím náklady na posuzování shody (finanční náklady a zpoždění při přístupu na trh). Cílem dvoustranných dohod o vzájemném uznávání posuzování shody je snížit náklady na zkoušky a certifikaci na jiných trzích, které stanoví, že každá strana přijímá zprávy, certifikáty a značky, které jsou dodávány v partnerské zemi v souladu s právními předpisy druhé strany.

Průzkum EU týkající se posuzování shody byl proveden od 10. března do 24. dubna 2022. Stáhnout výsledky průzkumu

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy