Normy a posuzování shody

Normy a posuzování shody

Normy a postupy posuzování shody spolu s technickými předpisy jsou tři faktory, které mohou představovat technické překážky obchodu.

Zatímco technické předpisy stanoví povinné požadavky na výrobky, normy obsahují dobrovolné podrobné technické specifikace a kritéria pro vlastnosti výrobků, které pomáhají výrobcům dodržovat povinné požadavky stanovené v technických předpisech.

Postupy posuzování shody jsou nástrojem k prokázání toho, že výrobek splňuje všechny příslušné povinné požadavky na výrobek. Posuzování shody třetí stranou vyžaduje zásah nezávislých subjektů posuzování shody nebo veřejných orgánů a je obvykle vyžadováno pro výrobky se středním až vysokým rizikem. Je-li vyžadováno povinné posouzení shody třetí stranou, zvyšuje se tím náklady na posuzování shody (finanční náklady a zpoždění při přístupu na trh). Cílem dvoustranných dohod o vzájemném uznávání posuzování shody je snížit náklady na zkoušky a certifikaci na jiných trzích, které stanoví, že každá strana přijímá zprávy, certifikáty a značky, které jsou dodávány v partnerské zemi v souladu s právními předpisy druhé strany.

Průzkum EU týkající se posuzování shody byl proveden od 10. března do 24. dubna 2022. Průzkum byl zaměřen na společnosti z EU, které vyrábějí nebo prodávají průmyslové výrobky mimo EU, s cílem zvýšit povědomí průmyslu EU o příležitostech, které dohody o vzájemném uznávání nabízejí, a určit konkrétní problémy, kterým průmysl EU čelí, pokud jde o posuzování shody na trzích mimo EU. Stáhnout výsledky průzkumu

V březnu a dubnu 2023 provedla Evropská komise, GŘ TRADE, další průzkum týkající se posuzování shody a dohod o vzájemném uznávání a posuzování shody. Tentokrát se pozornost zaměřila na subjekty posuzování shody EU s cílem určit možné problémy, které brání tomu, aby byly subjekty EU CAB jmenovány na základě dohody o vzájemném uznávání, a pochopit, které další dohody o vzájemném uznávání by byly z hlediska subjektů EU CAB přínosné. Výsledky tohoto průzkumu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy