Normy i ocena zgodności

Normy i ocena zgodności

Normy i procedury oceny zgodności wraz z przepisami technicznymi to trzy czynniki potencjalnie stanowiące bariery techniczne w handlu.

Chociaż przepisy techniczne określają obowiązkowe wymogi dotyczące produktów, normy zawierają dobrowolne szczegółowe specyfikacje techniczne i kryteria dotyczące właściwości produktów, które pomagają producentom w spełnianiu obowiązkowych wymogów określonych w przepisach technicznych.

Procedury oceny zgodności są narzędziem służącym wykazaniu, że produkt spełnia wszystkie odpowiednie obowiązkowe wymogi dotyczące produktu. Ocena zgodności przeprowadzana przez stronę trzecią wymaga interwencji niezależnych jednostek oceniających zgodność lub organów publicznych i jest zwykle wymagana w przypadku produktów średniego lub wysokiego ryzyka. Jeżeli wymagana jest obowiązkowa ocena zgodności przeprowadzana przez osobę trzecią, zwiększa to koszty oceny zgodności (koszty finansowe i opóźnienia w dostępie do rynku). Dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu dotyczące oceny zgodności mają na celu zmniejszenie kosztów badań i certyfikacji na innych rynkach, które gwarantują, że każda ze stron akceptuje sprawozdania, certyfikaty i oznaczenia dostarczane w kraju partnerskim zgodnie z ustawodawstwem drugiej strony.

W okresie od 10 marca do 24 kwietnia 2022 r. przeprowadzono unijne badanie oceny zgodności. Pobierz wyniki ankiety

Udostępnij tę stronę: