Cła antydumpingowe

Poza regularnymi cłami produkt może również podlegać środkom antydumpingowym lub innym środkom ochrony handlu.

Dumping ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo wywozi produkt po cenie niższej od normalnej wartości produktu na rynku krajowym. Wartością normalną może być cena krajowa produktu lub koszt produkcji.

Jeżeli dochodzenie wykaże, że importerzy stosują dumping i wyrządziło to szkodę przemysłowi krajowemu kraju przywozu, można nałożyć środki antydumpingowe na przywóz produktu objętego postępowaniem.

Środki te przyjmują jedną z następujących form:

  • Cło ad valorem (podawane zgodnie z wartością transakcyjną)
  • cła specyficzne (podatek od konkretnej kwoty produktu)
  • zobowiązania cenowe (eksporter zgadza się sprzedawać swoje produkty po cenie minimalnej)

Jeśli Twój przedsiębiorstwo rozważa handel swoimi produktami, powinieneś dowiedzieć się, jakie cła przywozowe i inne koszty mogą zostać poniesione. Proszę zapoznać się z dostępnymi informacjami tutaj.

Udostępnij tę stronę: