Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Bariery handlowe

W tej sekcji można zobaczyć wszystkie bariery handlowe zgłoszone do DG TRADE, które mają wpływ na eksport z UE do państw nienależących do UE. Bariery te są sklasyfikowane według rodzaju środka i według sektorów, na które mają wpływ. Przy każdej z barier podano odpowiadający jej kod HS produktu, o ile taki kod jest dostępny.

Wykaz barier handlowych według kraju

Share this page:

Linki