Bariery handlowe

W tej sekcji można zobaczyć wszystkie bariery handlowe zgłoszone do DG TRADE, które mają wpływ na eksport z UE do państw nienależących do UE. Bariery te są sklasyfikowane według rodzaju środka i według sektorów, na które mają wpływ. Przy każdej z barier podano odpowiadający jej kod HS produktu, o ile taki kod jest dostępny.

Wykaz barier handlowych według sektora

Udostępnij tę stronę: