Tirdzniecības šķēršļi

Šajā sadaļā varat aplūkot visus tirdzniecības šķēršļus, par kuriem ziņots Tirdzniecības ģenerāldirektorātam un kuri ietekmē ES eksportu uz ārpussavienības valstīm. Šķēršļi klasificēti pēc pasākumu veida un nozarēm, ko tie ietekmē. Iespēju robežās šķēršļi ir uzskaitīti ar attiecīgajiem produktu HS kodiem.

Tirdzniecības šķēršļu saraksts pa nozarēm

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites