Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)

Trgovinske prepreke

U ovom odjeljku navedene su sve prepreke trgovini prijavljene Glavnoj upravi za trgovinu koje utječu na izvoz EU-a u treće zemlje. Prepreke se razvrstavaju prema vrsti mjere i sektorima na koje utječu. Prepreke su navedene zajedno s odgovarajućim oznakama proizvoda HS, ako su dostupne.

Popis trgovinskih prepreka po sektorima

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice