Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Najčešća pitanja:

Ako želim prodati svoj proizvod u nekoliko država članica EU-a, postoje li uvozne pristojbe za svaki put kada moj proizvod uđe u drugu državu?

Ne. EU je carinska unija pa plaćate pristojbe samo jednom, kada vaš proizvod prvi put uđe u carinsko područje EU-a.

Share this page:

Brze poveznice