Ulaganja

EU je glavno svjetsko odredište izravnih stranih ulaganja (FDI). Ulazna i izlazna izravna strana ulaganja imaju ključnu ulogu u stvaranju održivog gospodarskog rasta, poslovnih prilika, zapošljavanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Privlačenje povećanih tokova izravnih stranih ulaganja također je od ključne važnosti za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, posebno u zemljama u razvoju. Nadalje, poticanje održivih ulaganja u Afriku jedna je od mjera predloženih u Komunikaciji EU-a "Prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom”.

EU ima jedan od najotvorenijih i najtransparentnijih režima za izravna strana ulaganja na svijetu. Vrijednost izravnih stranih ulaganja ulagača iz trećih zemalja u EU-u iznosi oko 6 295 milijardi EUR. Poduzeća ili pojedinci ulažu u drugu zemlju kako bi svoju proizvodnju locirali na troškovno učinkovitim ili visokokvalificiranim lokacijama, kako bi nabavljali komponente ili sirovine ili se približili svojim kupcima. U slučaju EU-a to znači pristup visoko integriranom jedinstvenom tržištu koje čini 500 milijuna potrošača.

EU održava visoke standarde za zaštitu ulaganja na svojem državnom području i zauzvrat traži slično privlačno ulagačko okruženje za ulaganja EU-a i ulagače u inozemstvu.

Ulaganje u EU

Ako želite ulagati u EU-u, ovdje možete pronaći odgovarajuće poveznice na internetske stranice agencija država članica EU-a za promicanje ulaganja koje sadržavaju informacije o mogućnostima ulaganja, koracima koje treba poduzeti i primjenjivim pravilima.

Ulaganje u inozemstvu

Na kraju 2017. izravna strana ulaganja koja drže ulagači rezidenti u EU-u u ostatku svijeta iznosila su 7,412 milijarde EUR. Politika ulaganja EU-a provodi se pregovorima (npr. Australija, Kina, Indonezija i Japan) i provedbom bilateralnih sporazuma ili suradnjom na međunarodnim forumima (npr. OECD, UNCTAD, Ugovor o energetskoj povelji i WTO). U svojoj ulagačkoj politici EU nastoji:

  • osiguravanje ravnopravnih uvjeta kako bi ulagači iz EU-a mogli pristupiti stranim tržištima, kako ih se ne bi diskriminiralo ili zlorabilo
  • olakšavanje ulaganja kako bi ulagači iz EU-a u inozemstvu imali koristi od predvidljivijeg i transparentnijeg poslovnog okruženja
  • promicanje ulaganja kojima se podupiru održivi razvoj, poštovanje ljudskih prava i visoki standardi rada i zaštite okoliša
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice