Zapadni Balkan

Od pokretanja procesa stabilizacije i pridruživanja EU je postupno sklapao bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini, koji se nazivaju „sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju” sa svakim od partnera sa zapadnog Balkana.

  • Albanija (2009.)
  • Sjeverna Makedonija (2004.)
  • Crna Gora (2010.)
  • Srbija (2013.)
  • Bosna i Hercegovina (2015.)
  • Kosovo* (2016.)

* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je u skladu s RVSUN-om 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.)

 

Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju instrumenti su koji omogućuju gospodarski razvoj i političku stabilizaciju zemalja u regiji te uspostavu bliskog i dugoročnog pridruživanja između EU-a i zapadnog Balkana.  Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju zapravo su pravni instrument za usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a i postupnu integraciju na tržište EU-a.

Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju uspostavljeno je područje slobodne trgovine tijekom prijelaznog razdoblja koje je sada završilo za sve osim za Kosovo (2026.). 

Sporazumima je predviđeno ukidanje carina i necarinskih ograničenja bilateralne trgovine te je obuhvaćena roba u svim poglavljima Harmoniziranog sustava.  Samo nekoliko iznimaka, koje se odnose na neke poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva, nije u potpunosti liberalizirano i podliježu sniženim carinama i/ili povlaštenim količinskim koncesijama.

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

 

Pravila o podrijetlu uređena su Paneuromediteranskom konvencijom.

Osim toga, sporazumi uključuju odredbe o pitanjima tržišnog natjecanja, visokoj razini zaštite prava intelektualnog vlasništva i pojačanoj suradnji u carinskim pitanjima. Uključuju i dodatna pravila koja se posebno odnose na javnu nabavu, usklađivanje zakonodavstva u mnogim područjima, uključujući normizaciju, kao i odredbe o uslugama i poslovnom nastanu.

Dodatne informacije

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice