Kompenzacijske pristojbe na subvencioniranu robu

Ako vaše društvo namjerava izvoziti, u ovom ćete odjeljku saznati koje bi vam uvozne carine i drugi troškovi mogli snositi. Ne pruža informacije o specifičnom proizvodu. U tu svrhu trebali biste upotrebljavati funkciju pretraživanja proizvoda.

Osim antidampinških pristojbi, na vaš se proizvod mogu primjenjivati i antisubvencijske mjere. To se naziva i kompenzacijskim mjerama. Njima se neutraliziraju učinci nepoštene subvencije trgovinskog partnera.

Kompenzacijske mjere mogu se sastojati od različitih instrumenata, ali obično obuhvaćaju povećane pristojbe. Kompenzacijska mjera može se sastojati od dodatne ad valorem ili posebne pristojbe. Može se primijeniti u obliku najniže uvozne cijene ili se može sastojati od „preuzete obveze u vezi s cijenama” ako se izvoznik obveže prodati proizvod po najnižoj cijeni.

Informacije o antisubvencijskim pravilima i mjerama EU-a

Informacije o svim dovršenim i tekućim antisubvencijskim ispitnim postupcima u EU-u

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice