Digitalna trgovina u trgovinskim sporazumima EU-a

Želite li trgovati i poslovati digitalnim putem?Ovdje možete saznati više o odredbama o digitalnoj trgovini u trgovinskim sporazumima EU-a i dobiti informacije za poduzeća zainteresirana za digitalno trgovanje.

Jeste li znali da je digitalna trgovina sve istaknutija tema trgovinskih sporazuma EU-a i da se nedavnim sporazumima EU-a o slobodnoj trgovini rješava sve širi raspon pitanja digitalne trgovine?

 • prvi trgovinski sporazum EU-a koji uključuje poglavlje o e-trgovini bio je Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a potpisan 2008.
 • otada EU dosljedno obrađuje to pitanje kao važan element svoje trgovinske politike i pregovora s trećim stranama.
 • posljednjih nekoliko godina EU je razvio ambiciozan naslov digitalne trgovine koji predlaže u svim pregovorima o sporazumima o slobodnoj trgovini
 • cilj je tih pravila osigurati predvidljivost i pravnu sigurnost za poduzeća te sigurno internetsko okruženje za potrošače – cilj im je i uklanjanje neopravdanih prepreka digitalnoj trgovini.

 

Ključni elementi pristupa EU-a digitalnoj trgovini uključuju:

 • nema carina na elektroničke prijenose
 • protok podataka i zabrana zahtjeva u pogledu lokalizacije podataka
 • zaštita potrošača i zaštita od neželjenih izravnih marketinških komunikacija
 • odredbe o sklapanju ugovora elektroničkim putem i elektroničkim potpisima
 • zaštita izvornog koda softvera
 • suradnja i regulatorni dijalog

EU je u svoje bilateralne trgovinske sporazume tradicionalno uključio upućivanja na regulatorni dijalog.One mogu doprinijeti olakšavanju razvoja elektroničke trgovine, posebno u korist malih i srednjih poduzeća.

U sljedećem odjeljku nalazi se pregled drugih važnih odredbi o e-trgovini uključenih u bilateralne trgovinske sporazume EU-a.

 • ukloniti neopravdane prepreke e-trgovini, među ostalim zabranom carina, pristojbi i naknada za elektroničke prijenose – time se ne zabranjuje uvođenje unutarnjih davanja, kao što su unutarnji porezi
 • trgovinski sporazumi EU-a uključuju načelo zabrane prethodnog odobrenja kojim se zabranjuju postupci izdavanja odobrenja koji su posebno usmjereni na internetske usluge iz protekcionističkih razloga.
 • obuhvaćaju metode elektroničke provjere autentičnosti i elektroničke potpise koji su potrebni za potvrđivanje internetskih transakcija i stoga predstavljaju ključni čimbenik koji omogućuje digitalnu trgovinu
 • uspostaviti dijalog o regulatornim pitanjima, npr. o priznavanju elektroničkih potpisa – u nedavnom sporazumu između EU-a i Singapura obje strane ispituju i potencijalni budući sporazum o uzajamnom priznavanju elektroničkih potpisa
 • nekoliko mjera zaštite potrošača na internetu, uključujući zaštitu od neželjene pošte. Sporazumi EU-a dosljedno sadržavaju odredbe čiji je cilj održavanje regulatornog dijaloga o postupanju s takvim neželjenim komunikacijama
 • obuhvaćaju područja suradnje i rješavanja sporova – naglasak stavljaju na regulatorni dijalog u ključnim područjima politike, uključujući, na primjer, posredničku odgovornost pružatelja usluga u pogledu elektroničkog prijenosa i pohrane informacija.

Olakšavanje izgradnje kapaciteta

 • sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a uključuje obveze pružanja potpore za tehničku pomoć, osposobljavanje i izgradnju kapaciteta u različitim područjima u kojima se može izgraditi i kapacitet u digitalnoj trgovini.
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice