Najčešća pitanja:

Postoje li carine na softver uvezen iz 3. zemlje?

Usluge ili nematerijalna roba kao što je softver uvozi se u EU bez carine. Međutim, ako je softver razvijen u EU-u ugrađen u robu u trećoj zemlji, npr. automobil u Japanu i ako se taj automobil uvozi u EU, uvoznik bi mogao izbjeći plaćanje pristojbi na vrijednost softvera EU-a ako se koristi postupkom vanjske proizvodnje. Više informacija dostupno je ovdje.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice