Często zadawane pytania:

Czy należne są jakiekolwiek należności celne za oprogramowanie importowane z państw trzecich?

Usługi lub dobra niematerialne, takie jak oprogramowanie, są przywożone do UE bezcłowo. Jeżeli jednak oprogramowanie opracowane w UE zostanie włączone do towaru w państwie trzecim, np. samochód w Japonii, a samochód jest importowany do UE, importer mógłby uniknąć płacenia ceł od wartości unijnego oprogramowania, gdyby skorzystał z procedury uszlachetniania biernego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Udostępnij tę stronę: