Zamówienia publiczne w UE

Unijny rynek zamówień publicznych jest jednym z najbardziej rozwiniętych i otwartych systemów na świecie. Prawo UE określa minimalne zharmonizowane przepisy dotyczące zamówień publicznych, które regulują sposób, w jaki europejskie organy publiczne dokonują zakupu towarów, robót budowlanych i usług.

Informacje o zamówieniach publicznych w UE

Udostępnij tę stronę: