Rynki

Witamy w centrum portalu Access2Markets. Tutaj można znaleźć informacje na temat przywozu do UE i wywozu z UE na rynki państw trzecich oraz prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

W tej części przedstawiono:

  • Rynek UE, którego unikalna koncepcja „jednolitego rynku” oferuje swobodny przepływ towarów i osób, zapewniając dostęp do rynku obejmującego ponad 400 mln konsumentów. Utrzymują się jednak pewne różnice między 27 rynkami krajowymi UE.
  • rynki eksportowe spoza UE lub UE: Zapoznaj się z preferencyjnymi umowami handlowymi UE i znaleźć te, które najlepiej odpowiadają Twoim celom handlowym. Access2Markets przedstawia każdą umowę po kolei. Wybierz rynki docelowe i zapoznaj się z informacjami na temat handlu towarami, reguł pochodzenia, ochrony oznaczeń geograficznych UE, handlu usługami, inwestycji, zamówień publicznych, praw własności intelektualnej itp.
Udostępnij tę stronę: